Prenumerera

2024-02-19
Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market. Nasdaq Stockholm har idag godkänt ansökan...
Läs mer
2024-02-15
Fjärde kvartalet 2023 (Q4 2022) Jan-dec 2023 (Jan-dec 2022) Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2023 VD har ordet Under 2023 uppnådde vi stark tillväxt inom Electrification & Renewables och Industrial Solutions samtidigt...
Läs mer
2024-02-14
Altor PC AB (”Altor PC”), ett bolag som kontrolleras av Altor Fund VI (No. 1) AB och Altor Fund VI (No. 2) AB (”Altor Fund VI”)[1], förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Permascand Top Holding AB (”Permascand&rdquo...
Läs mer
2023-12-19
Styrelsen för Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Permascand att acceptera Altor PC AB:s offentliga uppköpserbjudande. Detta uttalande...
Läs mer
2023-11-27
Permascand har fått en order på högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys från en ny europeisk kund inom vätgasverksamheten. Kunden har lagt en prototyporder värd 3,3 miljoner kronor, med avsikten...
Läs mer
2023-11-09
Tredje kvartalet 2023 (Q3 2022) Jan-sep 2023 (Jan-sep 2022) Händelser under det tredje kvartalet 2023 Väsentliga händelser efter periodens utgång VD har ordet Årets tredje kvartal har kännetecknats av starkare orderingång...
Läs mer
2023-11-02
Permascand har erhållit en order från en global ledare inom vätgasteknologier, avseende högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys. Ordervärdet uppgår till cirka 17 miljoner kronor och kommer inkluderas...
Läs mer
2023-11-01
Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023 den 9 november 2023 kl. 07:45 (CET). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma...
Läs mer
2023-10-25
Permascand har tecknat en avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi och systemintegration gällande tillverkning av högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys. Avtalet stärker...
Läs mer
2023-09-18
Permascand har erhållit två ordrar från en ett av världens största råvaruhandelsbolag avseende eftermarknadstjänster inom electrowinning, inom segmentet Electrification & Renewables. Ordervärdet uppgår...
Läs mer
2023-09-12
Permascand går in som medlem i Hydrogen Europe, en ledande organisation inom vätgasområdet. Medlemskapet kommer att förstärka Permascands närvaro i det europeiska ekosystemet för grön vätgas, vilket stödjer...
Läs mer
2023-08-16
Andra kvartalet 2023 (Q2 2022) Jan-jun 2023 (Q2 2022) Händelser under andra kvartalet 2023 VD har ordet Årets andra kvartal har kännetecknats av en fortsatt förändrad intäktsmix där segmenten Electrification & Renewables...
Läs mer
2023-08-07
Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för andra kvartalet 2023 den 16 augusti 2023 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma...
Läs mer
2023-05-12
Permascand har tecknat ett samarbets- och leveransavtal med Chemetry, ett företag som fokuserar på att utveckla energisnålare teknik inom industrikemikalier och som är baserat i Moss Landing, Kalifornien. Som en del av avtalet har...
Läs mer
2023-05-10
Delårsrapport januari-mars 2023 Första kvartalet 2023 (Q1 2022) Händelser under det första kvartalet 2023 VD har ordet I kvartalet har vi lagt fokus på att stärka vår operativa förmåga för framtiden...
Läs mer
2023-05-09
Vid årsstämman i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”bolaget”), den 9 maj 2023 i Ljungaverk beslutades i enlighet med nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen...
Läs mer
2023-05-04
Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för första kvartalet 2023 den 10 maj 2023 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma...
Läs mer
2023-05-04
Permascand kommunicerade i samband med Bokslutskommunikén 9 februari 2023 att bolaget väntar sig vikande intäkter inom Water Treatment. Denna situation har förstärkts ytterligare och bolaget upplever en betydligt svagare och...
Läs mer
2023-04-06
Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida https://permascand.com/sv/investerare/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter...
Läs mer
2023-04-04
Aktieägarna i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”Permascand” eller “bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 9 maj 2023 kl. 15:00 i Ljungaverks Folkets Hus på...
Läs mer
Permascand är en teknikdriven tillverkare av marknadsledande elektrokemiska lösningar – som grundar sig på egenutvecklade katalytiska beläggningar – för miljötekniska applikationer. Med ett kundcentrerat fokus har företaget levererat elektroder och eftermarknadstjänster till en mängd olika branscher i över 50 år.

info@permascand.com
sales@permascand.com
+46 691 355 00

Permascand är en teknikdriven tillverkare av marknadsledande elektrokemiska lösningar – som grundar sig på egenutvecklade katalytiska beläggningar – för miljötekniska applikationer. Med ett kundcentrerat fokus har företaget levererat elektroder och eftermarknadstjänster till en mängd olika branscher i över 50 år.

info@permascand.com  |  sales@permascand.com
+46 691 355 00