Grön vätgas

Nyckelroll för global hållbarhet

Intresset för elektrolys och förnybar vätgas växer exponentiellt. Grön vätgas är en av de viktigaste komponenterna för att bidra till att lösa den samhällsförändring som krävs för att nå globala klimatmål.
Permascand har djup kunskap och teknologi för att göra storskalig produktion av grön vätgas möjlig. Vi fokuserar på utveckling, design och tillverkning av effektiva elektroder och celler baserade på alkalisk vattenelektrolys. Detta innebär att grön vätgas kan genereras helt från förnybara källor utan CO2-utsläpp.

Permascands kunder fokuserar på väteproduktion för industriellt bruk inom olika områden. Tillsammans utvecklar vi lösningar för flera slutapplikationsområden:

  • bränsle för elfordon
  • energilagring
  • nätbalansering och energi
  • industriråvara

Nu stärker vi vår position. Permascand deltar i utvecklingen av Swedish Hydrogen Center, ett nytt kunskapscenter för elektrolys och förnybar vätgas..

Kontakta oss

För mer information besök vår integritetspolicy.

CAPTCHA image

Det här hjälper oss att förebygga spam, tack för din hjälp!