RÄTT FRÅN OSS TILL DIG

Permascands bidrag till vardagen är elektrokemisk teknologi som är väsentlig tidigt i värdekedjan för industrier med fokus på grön teknik.

Pressmeddelanden

2022-11-17
Permascand är med och medfinansierar ett industridoktorandprojekt vid Umeå universitet. Målet med projektet är att framställa grön vätgas utan eller med mindre ädelmetaller eftersom ädelmetaller är både...
Läs mer

RENARE HAV OCH MINSKAT ENERGIBEHOV

Minskad energiförbrukning i världen tack vare våra elektrokemiska beläggningar. Uträknat från kommersiella installationer av PERMASCAND DSA® jämfört med andra elektrod-teknologier. Våra vattenreningssystem har stor inverkan på haven.

Mindre Twh från 1971 till 2019

Mindre Twh 2020 – i pågående takt

m³ vatten renat i våra system per timme 2020

BE LOCAL AND ACT GLOBAL