Certifikat, intyg, godkännanden och medlemskap

Permascand har som världsledande inom avancerad elektrokemisk utrustning för applikationer över hela världen certifieringar enligt alla tillämpliga internationella standarder och godkännanden. Vi är också medlemmar i branschorganisationer.

Se detaljer och dokument nedan.

Certifikat och godkännanden:

Medlemskapsorganisationer: