FORSKNING OCH UTVECKLING

Forskning och utveckling i världsklass

Permascand bedriver kontinuerlig forskning och utveckling samt innovationsprojekt för att säkerställa att vi fortsätter att möta förändringar och kundkrav.
Våra tekniker inom FoU kombinerar förstklassiga akademiska kvalifikationer med omfattande praktisk kunskap gällande våra marknader och deras behov. Alla anställda drar nytta av och bidrar till ett omfattande nätverk av ledande forskningsinstitut och universitet. Permascands aktiviteter inom FoU inkluderar produktutveckling, anpassning och design och studentinteraktion.

PRODUKTUTVECKLING

Perfektion eftersträvas

Vi strävar ständigt efter att behålla och utöka Permascands försprång inom utvecklingen av katalytiska beläggningar, elektroder och elektrokemiska celler.
På vår toppmoderna anläggning i Ljungaverk, Mellansverige, arbetar våra team av kunniga tekniker ständigt med att förbättra vår kunskap inom elektrokemisk teknologi, egenskaper och kapacitet i beläggningar.

KUNDANPASSNING OCH DESIGN

Precisionsteknik för exakta behov

Permascand levererar skräddarsydda lösningar, från smart design till precisionsteknik. Vi sköter processen från definition av ett problem och vidare till ritbordet och färdig produkt.
Har du en process eller produkt som du vill utveckla eller förbättra? Vi välkomnar arbete med skräddarsydda lösningar, särskilt i nära samarbete med kunder och partners.

Permascand har en stark meritlista inom kundanpassning, med erfarenhet som byggts upp under många år. Våra skräddarsydda lösningar och produkter möter mycket specifika kundkrav, förbättrar operativa prestanda och stödjer hållbarhetsmål. Vi har gott om exempel på att vi levererar framgångsrika koncept och smarta teknologier. Speciellt när vårt unika kunnande och gedigna erfarenhet kombineras med specifika kundkrav.

I kundanpassningsprojekt utformar våra ingenjörer och tekniker ett metodiskt tillvägagångssätt som drivs med ett nära samarbete mellan kunder och leverantörer. Testning och driftsättning nyckelelement i alla våra kundanpassningsprojekt.