RÄTT FRÅN OSS TILL DIG

Permascands bidrag till vardagen är elektrokemisk teknologi som är väsentlig tidigt i värdekedjan för industrier med fokus på grön teknik.

Pressmeddelanden

2024-02-19
Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market. Nasdaq Stockholm har idag godkänt ansökan...
Läs mer

RENARE HAV OCH MINSKAT ENERGIBEHOV

Minskad energiförbrukning i världen tack vare våra elektrokemiska beläggningar. Uträknat från kommersiella installationer av PERMASCAND DSA® jämfört med andra elektrod-teknologier. Våra vattenreningssystem har stor inverkan på haven.

Mindre Twh från 1971 till 2019

Mindre Twh 2020 – i pågående takt

m³ vatten renat i våra system per timme 2020

ELEKTROKEMISK TEKNOLOGI

Upptäck våra innovativa varumärken

Med mer än 50 års erfarenhet av att utveckla elektrokemi erbjuder Permascand etablerad teknologi för alkalisk vatten­elektrolys (AWE) med bevisad effektivitet och varaktighet i fältapplikationer. Våra världsledande varumärken, så som PermaH2® och Permascand DSA®, utgör en viktig framgångsfaktor för oss och våra kunder.

Mer om Permascands varumärken

ATT VARA LOKAL OCH AGERA GLOBALT