Permascand AB (Ljungaverk, Sverige) och NORAM Electrolysis Systems Inc. (Vancouver, Kanada) är glada att tillkännage förnyelsen av sitt tioåriga partnerskap, vilket har resulterat i samskapandet av NORSCAND®-cellerna, kärnan i NORSCAND®-elektrolyssystemet. NESI och Permascand har nyligen kommit överens om att ingå ett nytt leverans- och utvecklingsavtal som gör det möjligt att fokusera på långsiktig leverans av elektrolysceller till litiumindustrin över hela världen.

NORSCAND®-cellerna är ett flexibelt kommersiellt skalbart membranelektrolyssystem som är idealiskt för saltsplittrande membranelektrolysprocesser som litiumkloridelektrolys och litiumsulfatelektrolys för att producera batterikvalitets litiumhydroxid. NORSCAND®-teknologin har funnit betydande tillämpning inom den växande marknaden för litiumjonbatterier, då användningen av membranelektrolys möjliggör en mer hållbar och effektiv process för att producera och återvinna litiumhydroxid för både batterimaterialproduktion och batteriåtervinning. NORSCAND®-elektrolysören har med kommersiella elektroder i utökade kontinuerliga storskaliga anläggningsoperationer för produktion av litiumhydroxid från både litiumklorid och litiumsulfat visat framgång.

"NESIs långvariga partnerskap med Permascand har varit och kommer att fortsätta vara en hörnsten i våra affärserbjudanden inom elektrolysteknologi. Vi ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap och att nu fokusera på full kommersialisering av teknologin,” säger Jeremy Moulson, VD på NESI.

"Vi är stolta över att förnya vårt tioåriga partnerskap med NORAM Electrolysis Systems Inc. Vårt uppdrag på Permascand är att leda den gröna teknikövergången genom att tillhandahålla innovativa, högpresterande elektrokemiska lösningar," säger Peter Lundström, CEO på Permascand.

“NORSCAND®-plattformen är den mest avancerade och beprövade elektrolysteknologin för att producera litiumhydroxid av kvalitet för batterier. Tillsammans med våra partners kommer vi att fortsätta driva innovation och bidra till en mer hållbar framtid inom litiumindustrin,” tillägger Nicolas Laroche, Chief Strategy Officer på Permascand.

Om NESI
NORAM Electrolysis Systems Inc. (NESI) är ett privatägt elektrolysteknikföretag baserat i Vancouver, BC, Kanada. NESI fokuserar på kommersiell implementering av litiumelektrolys för olika litiumsaltsfoder (sulfat, klorid eller karbonat). NESI är ett helägt dotterbolag till NORAM Industrial Holdings Inc. och en del av NORAM Group of Companies. NESI har en omfattande elektrolysdemoanläggning belägen vid sitt FoU-anläggning i Vancouver, Kanada. För mer information, vänligen besök: www.nesi.tech