Elektrokemiska celler

Celler med rätt egenskaper, varje gång

De elektrokemiska celler som tillverkas av Permascand tjänar industriella processtillämpningar över hela världen. Vårt ”know-how” och ständiga utveckling är välkänd.
Permascand har lång erfarenhet av att tillverka högkvalitativa celler på uppdrag av världsledande OEM-företag inom kloralkali- och natriumkloratprocesser.

Vi arbetar även aktivt med industrialisering av elektrokemiska celler för nya, innovativa processer och applikationer tillsammans med ledande ingenjörsföretag.