Ledning

Peter Lundström

VD

Född: 1968

Utbildning: Peter Lundström har en ekonomie magisterexamen från Mittuniversitet.

Bakgrund: Peter har en omfattande erfarenhet från internationella företag inom teknikområdet. Bland Peters tidigare befattningar finns chef för Commercial Finance EMEA på Xylem Europe GmbH, som han innehade mellan 2008–2015. Dessförinnan var han chef för affärskontroll på Fortums kundtjänst samt chef för Finance & European Business på Arrow Electronics AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Fyra L Holding AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Xylem Water Solutions Sweden AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
1 603 627 aktier genom Fyra L Holding AB.
227 205 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Linda Ekman

CFO

Född: 1979

Utbildning: Linda Ekman är civilekonom med magisterexamen från Uppsala universitet.

Bakgrund: Innan Linda började på Permascand var hon CFO på NP3 Fastigheter AB. Dessförinnan var hon Controller Group Finance på Permobil.

Pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i BusinessDuke AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): CFO på NP3 Fastigheter AB. I Lindas Ekmans roll som CFO på NP3 Fastigheter AB var hon också styrelseledamot i flera olika fastighetsbolag inom NP3:s fastighetsportfölj.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
216 645 aktier.
77 292 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Fredrik Herlitz

CTO

Född: 1966

Utbildning: Fredrik Herlitz har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Bakgrund: De senaste 18 åren har Fredrik innehaft olika befattningar p]å Permascand, däribland VD för Permascand AB. Innan Fredrik kom till Permascand var han koncernchef på Eka Chemicals R&D Sundsvall. 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i SEKAB BioFuels & Chemicals AB, SEKAB E-Technology AB samt 5J Holding AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i JFL Holding AB, Teknikföretagen (Region Norr) samt Handelskammaren Mittsverige.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
6 156 178 aktier genom 5J Holding AB.
77 292 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Nariman Askarieh

Global Marknad och Försäljningsdirektör (CCO)

Född: 1974

Utbildning: Nariman Askarieh har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.

Bakgrund: Nariman kommer närmast från rollen som nordisk Commercial Director på det globala medicinteknikbolaget Stryker och har cirka tjugo års erfarenhet av ledande befattningar i multinationella bolag som Stryker, Philips Health Systems, Ericsson och Tetra Pak.

Pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
54 500 aktier.

Lars Nyman

COO

Född: 1969

Utbildning: Lars Nyman har bedrivit studier i skogsbruk vid Hussborgs skogsbruksskola. 

Bakgrund: Innan hans nuvarande roll har Lars haft flera befattningar hos Permascand, inklusive chef för affärsutveckling och Business Manager för EctoSys. Lars var även affärschef för EctoSys på RWO GmbH mellan 2007 och 2013.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hussborg Microbrewery AB. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren):  

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
123 780 aktier.
77 292 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Lena Oskarsson Engberg

HR-chef

Född: 1966

Utbildning: Lena Oskarsson Engberg har en examen i personalvetenskap från Företagsekonomiska Institutet (FEI). 

Bakgrund: Innan Lena kom till Permascand var hon HR-specialist på Samhall AB. Dessförinnan arbetade hon som HR-affärspartner på Permobil AB och HR-partner på IF Skadeförsäkring AB.

Pågående uppdrag: 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): 

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
48 195 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Jens-Michael Povlsen

Chef för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Född: 1976

Utbildning: Jens Michael Povlsen har en examen i miljövetenskap från University of Stirling.

Bakgrund: Under de senaste tre åren har Jens Michael varit en del av Permascands ledningsgrupp i rollen som chef för QHSE. Jens Michael har en bakgrund inom miljöpolicyer, miljöregler och -efterlevnad i Danmark och Skottland. Hans främsta fokus har varit inom områdena för industri- och avfallsregler, vilket har förtydligat industrins roll i övergången till en mer hållbar ekonomisk modell genom innovativa lösningar i produkter och processer.

Pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
26 128 aktier.
48 195 teckningsoptioner av serie 2021/2024.