Beläggnings- och eftermarknadstjänster

Utöver teknisk expertis ger vi kunderna erfaret projektledningsstöd, från forsknings- och utvecklingstjänster till prototyputvärdering och tillverkning.

RECOATING

Beläggningar med kvalitet

Permascand erbjuder beläggningstjänster av hög kvalitet för en mängd olika applikationer.

  • Kloralkali-membranceller
  • Utrustning optimerad för hantering av 3m² pannstorlek
  • Optimerade anod och katod katalytiska beläggningar
  • Titanflänsbeläggning
  • Elektrodbeläggningskapacitet för en mängd olika processer
Customer Value in products

REFURBISHMENT

Eftermarknadstjänster

Refurbishment innebär renovering. Processen är specifik för olika tekniker och i stort sett innebär den återvinning av så mycket material som möjligt. Detta minskar våra kunders driftskostnader och främjar en hållbar verksamhet.

  • Från förbehandling till slutgiltig tryckprovning
  • Maskinell reparation av pannor och elektroder

Kundvärde

I nära samarbete med kunder tillämpar vi gedigen erfarenhet och tekniskt kunnande. Permascand vidtar kontinuerligt åtgärder för att säkerställa att högsta kvalitetsstandard upprätthålls i alla aspekter av vår verksamhet. Utöver vår tekniska expertis ger vi våra kunder erfaret projektledningsstöd, från forsknings- och utvecklingstjänster, till prototyputvärdering, tillverkning, teknisk support och service.

KUNDVÄRDE

Värdeskapande inom elektrokemi och materialbearbetning

I nära samarbete med kunder använder vi omfattande erfarenhet och tekniskt kunnande för att bygga mervärde i några av de mest krävande industriella applikationerna i världen.

Vi har nyligen gjort betydande investeringar i avancerad tillverkningsteknik och ökad produktionskapacitet. Insatserna är avsedda för fortsatt internationell tillväxt på utvalda marknader och definierade produktplattformar.

Permascand är betygsatt AAA av Soliditet. AAA-diplomering är högsta möjliga betyg med en exceptionell grad av kreditvärdighet.

Customer Value in products

KVALITET

Service med expertis, enastående produkter för krävande miljöer

Permascand vidtar kontinuerligt aktiviteter för att säkerställa att högsta kvalitetsstandard upprätthålls i alla delar av vår verksamhet.

Tillverkning av våra produkter utförs och dokumenteras av högutbildad och erfaren personal enligt strikta riktlinjer. Vi genomför regelbundna systemkontroller utöver granskningar som utförs av externa revisorer.

Den utmärkande kvaliteten på våra produkter matchas av vår djupa kunskap om höghållfastametaller och legeringar för elektrokemiska applikationer.

Customer Value in products

KNOW-HOW

Djup kunskap, överlägsen teknisk expertis

Uppbackad av över 50 års erfarenhet och framsteg inom elektrokemisk teknik, erbjuder Permascand en betydande länk mellan kunder och säker, pålitlig och hållbar verksamhet.

Vi bedriver kontinuerlig forskning, utveckling och innovationsprojekt för att säkerställa att vi fortsätter att möta förändrade kundbehov och regulatoriska krav. Våra tekniker inom FoU kombinerar högsta akademiska kvalifikationer med omfattande praktisk kunskap om våra marknader och deras behov.

Våra anställda drar också nytta av och bidrar till ett omfattande nätverk av ledande forskningsinstitut och universitet.

Vi har pågående projekt tillsammans med KTH (Royal Institute of Technology), NTNU (Norwegian University of Science and Technology) och Mid Sweden University.

Per Ola Baalerud at Permascand AB

support

Support och service med hängivenhet

Att arbeta nära våra kunder är viktigt för oss – att ge både teknisk support och service utifrån kundspecifika behov.

Alla kunder tilldelas en engagerad kundansvarig och blir deras kontakt på Permascand. Med heltäckande ansvar för utförande och uppföljning av alla deras kundförfrågningar.

Permascand runt om i världen

4:54 pm
Ljungaverk, Sweden
Europe
7:54 am
Vancouver, Canada
North America
11:54 am
São Paulo, Brazil
South America
10:54 pm
Shanghai, China
Asia