Electrification & renewables

Möjliggör elfordon och laddningsinfrastruktur

Efterfrågan på grön teknik fortsätter att växa och drivs av elektrifiering och ökad efterfrågan på förnybar energi. Elektrokemisk teknik är en viktig del av lösningen för en mer hållbar framtid.
Permascands elektrokemiska celler och elektroder används i processer för electrowinning av metaller och tillhandahåller teknik för utvinning av litium och grön vätgas, två beståndsdelar av betydelse för den globala hållbara energiomställningen genom deras användning i fossilfria transporter och energilagring.

Grön vätgas

Vätgas är en av de viktigaste komponenterna för att bidra till att klara den sociala förändring som krävs för att nå globala klimatmål. Läs mer om Permascands erbjudande inom grön vätgas här.

Litium

Elektrokemiska celler kan användas för produktion av litiumhydroxid, en viktig kemikalie för användning i litiumbatterier. Jämfört med de traditionella processerna förbrukar den elektrokemiska processen mindre energi och ger en högkvalitativ produkt.

Vår produktionsmetod för litiumextraktion kräver ingen omvandling av saltlösning till litiumkarbonat före litiumhydroxidextraktionen, och har därmed ett steg mindre jämfört med den traditionella processen för litiumextraktion. Förutom att den både är mer tids- och kostnadseffektiv har denna metod dessutom minskad miljöpåverkan i och med att den inte genererar kemiskt avfall.

Electrowinning

Sedan början av 1970-talet har Permascand varit den ledande leverantören av dimensionsstabila anoder för electrowinning. Att rena och utvinna metaller som nickel, koppar, kobolt och zink med hjälp av elektroder är industristandard. Permascands produkter och tjänster är en bidragande faktor till att göra electrowinning-industrin mer hållbar eftersom vi möjliggör ett alternativ som kan ersätta blyanoder med dimensionsstabila anoder gjorda av titan.

Energi och energiöverföring

Permascand tillverkar elektroder som används för kylning av tyristorventiler som används i HVDC-omvandlarstationer. Tekniken används i första hand i samband med stora elinfrastrukturprojekt där elen behöver omvandlas från växelström till likström för att mer effektivt kunna överföras över stora avstånd, ovan jord eller under vatten.