Värdeskapande inom elektrokemi och materialbearbetning

I nära samarbete med kunder använder vi omfattande erfarenhet och tekniskt kunnande för att bygga mervärde i några av de mest krävande industriella applikationerna i världen.

Vi har nyligen gjort betydande investeringar i avancerad tillverkningsteknik och ökad produktionskapacitet. Insatserna är avsedda för fortsatt internationell tillväxt på utvalda marknader och definierade produktplattformar.

Permascand är betygsatt AAA av Soliditet. AAA-diplomering är högsta möjliga betyg med en exceptionell grad av kreditvärdighet.

 

Internationellt nätverk av kvalificerade partners

Permascand har sedan många år ett nära samarbete med internationella ingenjörsföretag och universitet. Vår gedigna erfarenhet görs tillgänglig för kunderna för att stödja deras affärs- och verksamhetsmål. Genom vårt nätverk av högkvalificerade partners finns support tillgänglig för våra kunder runt om i världen.

NORAM

Både Noram och Permascand har ingenjörer i världsklass och en stark entreprenörsanda. I konkret samverkan är det en unik kombination. Vårt gemensamma varumärke Norscand®, en ny elektrolyscell med flera utrymmen speciellt designad för saltklyvning av saltlösningar, är utvecklad för marknaden.

Glencore Nikkelverk AS

Permascand har kontinuerligt varit involverad i utvecklingen av anodteknologier för Glencore Nikkelverk AS klorbaserade processer sedan 1970-talet. Genom åren har lösningar utvecklats och implementerats som både minskar energiförbrukningen och ger nickel med högre renhet.

RES

RES – en oberoende utvecklare av förnybar energi och energilagring – för samutveckling av ett kommersiellt forskningscenter i den gröna vätgasanläggningen RES utvecklas i Alby, Ånge kommun, Sverige.

Verdagy

Verdagy och Permascand kommer att samarbeta om utvecklingen och kommersialiseringen av en ny elektrolyscell med stort bildförhållande som kan hantera värmen och stressen som skapas genom att arbeta med mycket högre strömtätheter än vad som för närvarande är tillgängligt med dagens vattenelektrolysteknik.