Permascand Top Holding AB, en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar, meddelade idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med RES – en oberoende utvecklare av förnybar energi och energilagring – för samutvecklingen av ett kommersiellt forskningscentrum i en ny produktionsanläggning för grön vätgas vilken RES driver utvecklingen och etableringen av i Alby, Ånge kommun.

Syftet med avsiktsförklaringen är att fortsätta förhandlingarna för etablering och investering i ett kommersiellt forskningscentrum för testning och utveckling av Permascands produkter i en verklig produktionsmiljö vilket möjliggör väsentliga och viktiga resultat för projektet.
 
Peter Lundström, VD på Permascand kommenterar: “Det är en mycket positiv och intressant början av samarbetet att vi gemensamt kan bidra till ett utvecklingsprojekt av det här slaget. Det ligger i linje med Permascands tillväxtplan och uppbyggnaden av ett fullskaligt teknologicentrum för att ta fram ny teknik för grön vätgas på marknaden, vilket är en del av vår strävan mot ökad hållbarhet globalt. Att projektet dessutom har en lokal anknytning gör det extra roligt”.
 
RES driver utvecklingen och etableringen av produktionsanläggning för grön vätgas i Alby på det av kommunen utpekade området som detaljplaneras för etablering av elintensiv industri. Målet är inställt på att i ett första skede, till årsskiftet 2024/2025, kunna tillhandahålla grön vätgas till den lokala industrin. Med en ny nätanslutning kommer anläggningen successivt att byggas ut i större skala till årsskiftet 2026/2027.
 
Matilda Afzelius, VD på RES, kommenterar: “Det här projektet är oerhört betydelsefullt. Vi går i bräschen här och bidrar till en snabb omställning till förnybar energi. Med det här samarbetet har vi möjlighet att göra såväl lokal nytta som global. En hållbar framtid kommer att dra fördel fler gränsöverskridande och innovativa utvecklingar och samarbeten likt detta.”
 
Sigrid Nord, projektledare på RES, kommenterar: ”Vi är mycket glada över denna samverkansmöjlighet tillsammans med Permascand i vårt arbete att möjliggöra att ta testmiljön in i en verklig produktionsanläggning för att på ett säkert och hållbart sätt kunna producera konkurrenskraftig grön vätgas. Vi ser även att den här typen av gröna energisystem blir avgörande för att möjliggöra energiomställningen inom industrin och att samarbeten likt detta innebär stora fördelar”.
 
De närmare villkoren för samarbetet kommer att regleras i ett eventuellt kommande och bindande avtal.
 
Om RES Renewable Norden AB
RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 22GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 7,5GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 000 personer och är verksamma i 10 länder. I Skandinavien har RES kontor i Göteborg, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.