Upptäck våra varumärken

Våra varumärken definieras av vårt löfte att förbättra effektivitet och hållbarhet, samt vår passion för innovation. Tillsammans säkerställer dessa beståndsdelar att vi uppnår bästa möjliga resultat för våra kunder och hjälper dem att komma till rätta med sina specifika utmaningar.
Vattenrening är ett av våra prioriterade segment och inom området har vi två separata varumärken verksamma. Våra varumärken styrker vårt kunnande inom banbrytande elektrokemisk teknik för vattenrening.

PERMASCAND DSA® är en viktig del av vår verksamhet och ett världsledande varumärke för katalytiskbeläggning.

Permascand DSA®

Elektroder med katalytisk beläggning

Vårt varumärke för Permascand-elektroder med katalytisk beläggning. Mer än 50 års tillverknings- och applikationsexpertis är grunden för kontinuerlig leverans av kvalitativa och högpresterande dimensionsstabila anoder.

Our brands provide ground breaking electrochemical technologies for efficiency and sustainability in different industries.

PermaH2®

Hög strömtäthet, kapacitet för storskaliga, industriella installationer och pålitlig drift

Permascands produkt- och tjänsteerbjudande inom grön vätgasområdet marknadsförs under PermaH2®-varumärke. Med gedigen erfarenhet av beläggning erbjuder Permascand etablerad teknologi för alkalisk vatten­elektrolys (AWE) med bevisad effektivitet och varaktighet i fältapplikationer. Vi har redan mer än 20 års kommersiella leveranser av avancerade katodbeläggningar och processer för alkalisk vatten­elektrolys, samt ett grundutbud av ytbehandlade nickelanoder. Baserat på vårt dedikerade arbete och i nära samarbete med våra kunder och partners kommer Permascand fortsätta att lansera nya elektrodbeläggningar med ledande kostnads/prestanda-förhållanden.

Norscand®

Elektrolyscell med flera användningsområden

En ny elektrolyscell med flera fack speciellt utformad för saltspjälkning av saltlösningar. En tillämpning av cellen är elektrokemisk extrahering av litiumhydroxid, vilket möjliggör och bidrar till grön teknologi.

PermaChlor®

En ren och säker process för att producera hypoklorit

Våra celler och system kan användas inom marin-, olje- och gasproducenter. Våra buffertsystem är redo att användas för vattenparker, simbassänger och vattenproduktion.

Our brands provide ground breaking electrochemical technologies for efficiency and sustainability in different industries.

PermaMare®

Titan-elektrod för elkraftöverföring av högspänd likström (HVDC) med undervattens-/sjökablar

Flexibel titan­elektrod för HVDC med hög spänning. PERMAMARE®-elektroden är baserad på en dimensionellt stabil anod. Den är mycket motståndskraftig mot korrosion, vilket gör den överlägsen inom marin tillämpning.

RadicalFiltration®

Kompakt och lätt, idealisk för installation i små ytor.

Allt vatten rinner genom en enda enhet som kombinerar filtrering och elektrokemisk desinfektion. Denna ”One-Pass Single Unit” är kostnadseffektiv och lättanvänd.