Permascand Top Holding AB (publ) (”Permascand”), en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar, meddelade idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Verdagy för samutvecklingen av en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas. Samarbetsavtalet är en fortsättning på avsiktsförklaringen som tecknades mellan bolagen i juni 2021 och kommer att påskynda kommersialiseringen av den elektrokemiska cell som är byggstenen i Verdagys teknik för vattenelektrolys (VWE-processen).

Samarbetet mellan Permascand och Verdagy ska leda till utveckling och kommersialisering av en ny storskalig elektrokemisk cell som klarar av att fungera under värme och tryck vid en mycket högre strömdensitet än i nuvarande vattenelektrolytiska processer. Den nästan tre-kvadratmeter stora cell- och membranarkitekturen är viktig för att kunna sänka kapitalkostnaderna av celler och system betydligt. Kortfattat leder stora celler som arbetar med hög strömdensitet till ökad produktivitet och därmed en mer kostnadseffektiv produktion av vätgas. Samarbetet mellan Verdagy och Permascand kommer att föra den nya tekniken till en bredare marknad och i den takt som är nödvändig för att nå Net Zero-målen.

Peter Lundström, VD på Permascand kommenterar: ”Detta samarbetsavtal förstärker ytterligare vårt partnerskap med Verdagy och arbetet med att ta fram ny teknik för grön vätgas på marknaden. Verdagys teknik, och vår förmåga att skala upp och skapa högteknologisk elektrolytisk utrustning, säkerställer att Verdagys vätgasprocesser har stöttning och backning för att snabbt påverka mängden koldioxidutsläpp i många industriella processer på marknaden”.

Verdagy utvecklar för närvarande sin pilotanläggning i Moss Landing, Kalifornien, med en ny produktionsprocess för celler som klarar 200kW och en strömdensitet som är 2–4 gånger högre än närmsta konkurrent. På plats har Verdagy tillgång till en fullskalig pilotanläggning och erfarna elektrokemister, processingenjörer och operatörer och med det är Verdagy på god väg mot en kommersialisering. Samarbetet med Permascand möjliggör en kostnadseffektiv produktion av grön vätgas.

Marty Neese, VD på Verdagy, kommenterade: ”Permascand är en utmärkt samarbetspartner i vårt arbete att kommersialisera vår elektrokemiska cell. Permascands fokus på reproducerbarhet och tillförlitlighet i kombination med konkurrenskraftig tillverkning av höga kvantiteter av stora elektrokemiska celler spelar en viktig roll i den accelererande kommersialiseringen av VWE-processen. Vi är mycket glada över att vara en del av Vätgas-revolutionen”.

Om Verdagy
Verdagy utvecklar innovativ teknik för vattenelektrolys för storskalig produktion av grön vätgas. Verdagys branschledande lösning har potential att uppnå både låga initiala kapitalkostnader och låg enhetsekonomi vid produktionen. Bolagets teknik har en positiv inverkan på klimatet och miljön då det möjliggör utfasning av fossila bränslen i stora industrisektorer. Verdagy driver laboratorie- och pilotanläggningar i Moss Landing, Kalifornien, för vidareutveckling och uppskalning av deras teknikplattform. För mer information, besök www.verdagy.com.