Kundcase

Glencore Nikkelverk AS

Excellens inom electrowinning

Sedan början av 1970-talet har Permascand varit den ledande leverantören av dimensionsstabila anoder (DSA) för electrowinning med varumärket PERMASCAND DSA®. 

Att tillverka metaller som nickel, koppar, kobolt och zink med hjälp av elektroder är industristandard. Fördelen med PERMASCAND DSA® är att den är mer energieffektiv än konventionella blyanoder. Dessutom bidrar det till en bättre arbetsmiljö för operatörerna då mängden slam minskar.

Vårt världsledande varumärke PERMASCAND DSA® är en viktig framgångsfaktor för många av våra kunder inom gruvindustrin. Utöver användning i electrowinning-processen har vi även en kunder som använder den elektrokemiska cellteknologin NORSCAND® för kemisk bearbetning av batterimetallsalter som exempelvis omvandling av litiumsulfat till litiumhydroxid.

”Vi är som bäst när vi arbetar nära kunderna och utvecklar teknologi tillsammans”, förklarar Peter Lundström, VD på Permascand.

En sådan kund är Glencore Nikkelverk AS. Permascand har kontinuerligt varit involverad i utvecklingen av anodteknologier för deras klorbaserade processer sedan 1970-talet. Genom åren har lösningar utvecklats och implementerats som både minskar energiförbrukningen och ger nickel med högre renhet.

Nickel är en viktig komponent i allt från mobiltelefoner, brokonstruktioner och livräddande sjukhusutrustning till vindkraftverk, flygmotorer och rymdfärjor. Glencore Nikkelverk AS har för närvarande en produktionskapacitet på 92 000 ton och producerar renast nickel i världen.

”Vi är på en spännande resa tillsammans med Glencore Nikkelverk AS”, säger Erik Zimmerman, R&D Manager på Permascand.

Arbetet fortsätter inom andra områden med att test av nya tekniska lösningar för en mer energieffektiv produktion av koppar. Här pågår testmätningar och utvecklingsarbete med Permascands elektrodteknologier i en helt ny pilotanläggning.

”Forskning är en viktig del av Permascands utvecklingsprocess och vi har samarbeten med många universitet”, fortsätter Erik Zimmerman. ”Till exempel, hösten 2018 disputerade Wenting Xu framgångsrikt på sin doktorsavhandling om syreutvecklande anoder för koppar-electrowinning vid NTNU (Norwegian University of Science and Technology) i Trondheim. Hennes arbete samsponsrades av Permascand och Glencore Nikkelverk AS.”

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur electrowinning med PERMASCAND DSA® kan bidra till dina affärsframgångar? Kontakta gärna Erik Zimmerman, R&D Manager, via e-post erik.zimmerman@permascand.com

Wenting Xu försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling om syreevolverande anoder för koppar electrowinning vid NTNU i Trondheim. Här tillsammans med Erik Zimmerman från Permascand.