Excellenta elektrokemiska lösningar

Permascand har levererat elektroder med katalytiska beläggningar till den elektrokemiska industrin i nästan 50 år. Vi erbjuder katalytisk beläggning, tillverkning och eftermarknadstjänster för en mängd olika elektrokemiska processer.

Permascand har ett brett utbud av ingenjörs- och tillverkningserbjudanden baserade på vår kärnproduktplattform som sträcker sig över katalytiska beläggningar, elektroder och elektrokemiska celler till beläggning och eftermarknadstjänster.

Idag arbetar vi med alla större globala aktörer på denna marknad och servar kunder över hela världen genom vårt internationella nätverk av kvalificerade verkstadspartners.

Vision: Bli nummer 1 som global oberoende leverantör av elektrokemiska produkter och tjänster för miljöteknikapplikationer.

Produktportfölj, nyckelkomponenter i industriella processer

Produktportfölj, nyckelkomponenter
i industriella processer

Vårt uppdrag är att tillverka och leverera innovativa, konkurrenskraftiga, ingenjörsslösningar för marknader inom våra affärssegment Electrification & Renewables, Industrial Solutions and Water Treatment.

ELECTRIFICATION & RENEWABLES

Möjliggör för en mer hållbar framtid

Elektrokemiska produkter och tjänster är en viktig del av lösningen för den globala gröna omställningen och produktion och lagring av förnybar energi.

INDUSTRIAL SOLUTIONS

Innovativa lösningar för lägre miljöpåverkan

För industrier med energiintensiva processer har vi åtagit oss att utveckla och tillverka elektrokemiska produkter och tjänster – för öka produktionseffektiviteten och minska koldioxidavtrycket.

WATER TREATMENT

Vatten är liv – låt oss tillsammans vårda det

Vår prisbelönta elektrokloreringsvattendesinfektion möjliggör högeffektiv, miljövänlig vattenrening med låg energiförbrukning för flera applikationer.

Vision och mission

Permascand är en affärspartner som skapar värde genom att erbjuda tjänster och produkter baserade på lång erfarenhet av elektrokemi och materialbearbetning.
Vision: Bli nummer 1 som global oberoende leverantör av elektrokemiska produkter och tjänster för miljöteknikapplikationer.

Vår vision är sammansatt av tre kärnvärden. Dessa är:

  • Att skapa värde genom ständiga förbättringar av vår värdekedja.
  • Att vara ansvarsfulla och engagerade i våra relationer med alla intressenter.
  • Att upprätthålla högsta nivå av professionalism i allt vi gör, inräknat utveckling av innovativa lösningar.

Vår mission är att tillverka och leverera innovativa, konkurrenskraftiga, tekniska lösningar för marknaderna inom våra tre affärssegment Electrification & Renewables, Industrial Solutions och Water Treatment.

Permascands kärnteknologiplattform
Permascands kärnproduktplattform illustrerar hur vi använder vår världsledande ingenjörs- och tillverkningskapacitet för att tillgodose kundernas behov.

Permascand nyckeltal

405 (Mkr) Omsättning 2021

Anställda

m³ vatten renat i våra system per timme 2020

Grönt fokus framåt

Permascand är ett svenskt publikt aktiebolag och vår bolagsstyrning bygger i huvudsak på svensk lag, i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och interna regler, inklusive policyer och manualer. I samband med noteringen av aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market kommer även Regelverk för Emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) att tillämpas. Permascand har inte för avsikt att avvika från någon av reglerna i Koden.

För Permascand handlar det om att medvetet fokusera att tillhandahålla elektrokemiska produkter och tjänster för grön teknik runt om i världen, samt på internt hållbarhetsarbete.

Det är viktigt för oss att utveckla ett långsiktigt och hållbart tänkande tillsammans med våra kunder och en social styrningsmodell. Permascands målsättning är att vara den främsta globala oberoende leverantören av elektrokemiska produkter och tjänster för grön teknik.

Peter Lundström
VD

Nedan följer några exempel:

För våra kunder:
  • Tack vare våra elektrokemiska lösningar kan våra kunder minska sin energiförbrukning och skapa hälsosammare arbetsmiljöer för sina anställda.
  • Våra produkter bidrar till högeffektiv utvinning av metaller för batterier – en viktig del i omställningen till fossilfritt med till exempel elbilar och fordon.
  • Våra produkter för rening av barlastvatten är en bit i pusslet i strävan att säkerställa och förbättra miljön i världshavet.
Permascand internt:
  • Vår energiförbrukning per miljon SEK har minskat med 32% från 2016 ner till 34MWH/MSEK
  • Vårt avfall per miljon SEK-intäkter har minskat med 31% från 2016 ner till 288KG/MSEK
  • Vår korttidsfrånvaro bland våra anställda har förbättrats med 44 % från 2016 ner till 3,4 %

Vi är dedikerade till den gröna omställningen.
Låt oss ta reda på vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Erfarenhet som sträcker sig över fem decennier

Permascand erbjuder sina kunder mer än 50 års erfarenhet och utveckling av avancerade, innovativa elektroder och elektrokemiska produkter.
Vi har byggt vår verksamhet på teknisk spetskompetens och djupgående kunskap ända sedan företaget grundades som en joint venture 1971 – då vi tillverkade dimensionsstabila anoder för den skandinaviska elektrokemiska industrin.

Vi fortsätter att ligga i framkant av branschen, forma förändringar och arbeta nära kunder och leverantörer från hela världen. Idag är våra system i drift vid offshore-, process- och marina applikationer i några av de mest utmanande

2021
2021

Mer än 50 år av att utveckla elektrokemi

Här är vår historia – och vår framtid.

2018 - Nytt affärsrekord

2018 – Invigning

En ny toppmodern verkstad invigs – en stor investering för att tillverka och förse sjöfartsindustrin med effektiva produkter för rening av barlastvatten.

2016 - Avyttring av svetsverkstad

2015 - Norvestor förvärvar Permascand

2013 - Vattenreningsverksamhet (åter)initierad

2012 - Permascand avyttrades från AkzoNobel genom MBO

2007 - Process för desinfektion av ballastvatten såld till Veolia

2001 - Alla tillgångar/verksamheter utanför Ljungaverk avyttras

1993 - AkzoNobel (KemaNord) övertar det fulla ägandet av Permascand

1993 - Tillverkning av kloralkaliceller till Uhde - Laserbearbetningsverksamheten växer

1980 - Tillverkning av industriell processutrustning i titan

1971

Tillverkning av DSA TM, dimensionsstabila anoder, för Skandinavisk elektrokemisk industri. Permascand grundades som ett 50/50 joint venture (sammanslagning av Permelec de Nora/KemaNord).