Permascand har fått en order på högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys från en ny europeisk kund inom vätgasverksamheten. Kunden har lagt en prototyporder värd 3,3 miljoner kronor, med avsikten att det ska vara ett första steg i ett långsiktigt samarbete. Ordern inkluderas som orderingång i det fjärde kvartalet 2023, inom affärssegmentet Electrification & Renewables. Leverans av ordern är planerad till andra kvartalet 2024.

Kunden erbjuder innovativa system för produktion av grön vätgas för att accelerera övergången till en nollutsläppekonomi. Ordern är ett steg framåt i riktning mot ett kommersiellt kostnadseffektivt, mångsidigt och skalbart erbjudande från kundens sida.

"Vi är glada att välkomna en ny och innovativ kund inom vätgassegmentet, redo att ta ett viktigt steg närmare en kommersiell produktion av grön vätgas. Grön vätgas kan produceras i en prisvärd industriell skala med vår världsledande teknik för högeffektiv elektrolys. Permascands alkaliska vattenelektroder är redo att möta den ökande efterfrågan på marknaden för grön vätgas. Vi är strategiskt väl positionerade med våra avancerade elektroder för vattenelektrolysteknik", säger Peter Lundström, VD för Permascand.