Permascand har tecknat en avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi och systemintegration gällande tillverkning av högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys. Avtalet stärker bolagets pipeline av projekt inom grön vätgas.

Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg i att utveckla ett långsiktigt samarbete vars syfte är att uppnå vår partners globala ambitioner genom att tillhandahålla kostnadseffektiva produkter, som har hög prestanda, lång livslängd och som möjliggör cirkularitet – vilka alla är viktiga faktorer för att reducera kostnadsnivån för grön vätgas. Den första projektinstallationen planeras att ske under 2025.

”Permascand är en pionjär inom avancerad alkalisk vattenelektrolys, med mer än 20 års erfarenhet av kommersiell försäljning av högpresterande elektroder. Avsiktsförklaringen är en viktig milstolpe, och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete för att stötta vår samarbetspartners globala ambition att leverera grön vätgas-teknologi”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

“Det pågår ett globalt skifte till avancerad alkalisk elektrolys och vi flyttar kontinuerligt fram gränserna i vår värdekedja och i vår produktportfölj i strävan mot att nå kundernas mål avseende kostnadsnivå för grön vätgas", säger Nicolas Laroche, Chief Strategy Officer på Permascand.

Permascand är nu aktiv partner i över 24 projekt för leverans av högpresterande elektroder som används i alkalisk elektrolys-teknik för att minska kostnadsnivåerna för grön vätgas.