Permascand har tecknat ett samarbets- och leveransavtal med Chemetry, ett företag som fokuserar på att utveckla energisnålare teknik inom industrikemikalier och som är baserat i Moss Landing, Kalifornien. Som en del av avtalet har Permascand även förvärvat aktier i Chemetry. Avtalet är i linje med Permascands strategi att ytterligare växa inom segmentet Industrial Solutions på den nordamerikanska marknaden genom partnerskap inom teknologi- och affärsutveckling.

Samarbets- och leveransavtalet och den tillhörande investeringen är nästa steg efter det framgångsrika samarbetet mellan Permascand och Chemetry inom kommersialisering av elektrokemiska celler för Chemetrys eShuttle® EDC-teknik. eShuttle®-plattformen kombinerar elektrokemi och katalys för att möjliggöra mer hållbar processteknik för råvarukemikalier.

"Genom detta samarbets- och leveransavtal och den tillhörande investeringen i Chemetry tar Permascand nästa steg i den strategiska planen för att stärka vår närvaro på den nordamerikanska marknaden. Vi tror att detta gör oss mer konkurrenskraftiga när det gäller att ta marknadsandelar genom att vinna nya projekt och relaterade eftermarknadstjänster framöver. Dessutom ger det oss möjlighet att bidra med vår expertis för att stödja utvecklingen av ny toppmodern teknik för de elektrokemiska marknaderna, vilket kommer att hjälpa våra kunder att sänka sin energiförbrukning och uppfylla framtidens miljökrav", säger Peter Lundström, vd på Permascand.

"Det strategiska samarbetet med Permascand tillför en viktig partner till Chemetrys team och är nästa steg för Chemetry i kommersialiseringen av den första tillämpningen av eShuttle®-plattformen för produktion av etylendiklorid (EDC), en viktig kemikalie i tillverkningen av PVC-plast. Detta samarbete ger oss möjlighet att leverera vår elektrolysteknik till industrin och att tillhandahålla teknikstöd och expertis i alla aspekter av vår verksamhet, säger Ron Birkhoff, vd på Chemetry.

Köpeskillingen för de förvärvade Chemetry-aktierna uppgår till cirka 10,2 miljoner kronor.

Om Chemetry
Chemetry är ett kemiteknikföretag, baserat i Kalifornien, som fokuserar på att utveckla innovativa och hållbara processer för produktion av viktiga kemikalier. Chemetrys egenutvecklade teknikplattform, eShuttle®, erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella produktion, bland annat lägre energiförbrukning, lägre koldioxidutsläpp och lägre produktionskostnader. För mer information, besök www.chemetrycorp.com.