Permascand går in som medlem i Hydrogen Europe, en ledande organisation inom vätgasområdet. Medlemskapet kommer att förstärka Permascands närvaro i det europeiska ekosystemet för grön vätgas, vilket stödjer bolagets strategi att ingå nya partnerskap, samarbeten och affärsavtal.

Hydrogen Europe representerar europeiska företag och intressenter som engagerar sig för att gå mot en mer cirkulär och hållbar ekonomi. Organisationen företräder vätgasindustrin med visionen att driva på mot global koldioxidneutralitet genom att påskynda den europeiska vätgasindustrin.
 
”Vi ser fram emot att vara en del av Hydrogen Europe och att bidra till leveranskedjan för vätgas samt att skala upp vätgasindustrin. Det är en väsentlig förutsättning för koldioxidneutrala energikällor och avgörande för att minska utsläpp och begränsa den globala uppvärmningen. Genom att gemensamt hantera viktiga teknologiska och regulatoriska frågor kan vi få större inflytande”, säger Peter Lundström, Permascands VD.
 
För mer information om Hydrogen Europe, se: https://hydrogeneurope.eu/