Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 har publicerats.

Permascands årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://permascand.com/sv/investerare/.