Permascand utser ny CCO

Permascand utser Nariman Askarieh till tillförordnad global marknads- och försäljningsdirektör (CCO). Nariman kommer närmast från rollen som nordisk Commercial Director på det globala medicinteknikbolaget Stryker och tillträder sin roll den 15 mars 2023.

Nariman Askarieh har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och cirka tjugo års erfarenhet av ledande befattningar i multinationella bolag som Stryker, Philips Health Systems, Ericsson och Tetra Pak.

”I Nariman Askarieh får vi en marknads- och försäljningsdirektör med internationell erfarenhet från flera olika sektorer och marknader världen över. Hans erfarenheter och expertis kommer att vara viktiga när vi tar nästa steg på vår fortsatta tillväxtresa, där vi möter den tilltagande efterfrågan drivet av den globala gröna omställningen, säger VD Peter Lundström.

”Permascand har haft en stark utveckling de senaste åren där bolagets elektrokemiska lösningar är centrala i många miljötekniska applikationer. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet stärka bolagets erbjudande, inte minst kopplat till den snabbväxande marknaden för grön vätgas där Permascand ska uppnå den stora kommersiella potentialen inom området, säger Nariman Askarieh, tillträdande tillförordnad CCO för Permascand.

Nariman Askarieh efterträder Viktoria Lindstrand Munkby som lämnar Permascand för en roll på ett annat bolag.

Inbjudan till presentation av Permascands bokslutskommuniké 2022

Permascand kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké 2022 den 9 februari 2023 kl. 07:45 (CET). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.30 (CET).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen. Ingen förregistrering krävs.

Datum och tid
Den 9 februari 2023 kl. 10.30 (CET)

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q4-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:

SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300 , Pin code: 0469191#

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Permascand skriver ett ramavtal med världsledande leverantör inom klorat

Permascand har skrivit ett ramavtal för att leverera serviceunderhåll samt ombeläggning av elektrokemiska celler till en stor kund. Affärssamarbetet går långt tillbaka i tiden. Värdet av avtalet uppskattas till mellan 30–45 miljoner kronor (SEK) per år under avtalstiden på två år.

Permascand har historiskt sett levererat ombeläggningar och nyinstallationer till kundens anläggningar i Sverige och Europa, samt Nord- och Sydamerika.

”Vi ser framemot ett fortsatt affärssamarbete med vår kund där vi gemensamt strävar mot att öka innovation och hållbarhet inom den industriella marknaden. Det här ingår i vår tillväxtplan genom att vara en stabil leverantör inom elektrokemibranschen. Vi värdesätter långa samarbeten, något vi vet ger bättre resultat för både kunderna och oss”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Avtalet är giltigt i två år och kan förlängas med ytterligare två – totalt fyra år.

Kunden är ett ledande globalt företag inom specialkemi och klorattillverkning. Industrier och konsumenter över hela världen förlitar sig på deras lösningar för tillverkning av klorat, hygienartiklar, rengöringsprodukter, jordbruksprodukter och livsmedel, läkemedel och byggmaterial. Företaget finns i fler än 80 länder runt om i världen med branschledande varumärken.

Forskningssamarbete för kostnadseffektiv grön vätgas

Permascand är med och medfinansierar ett industridoktorandprojekt vid Umeå universitet. Målet med projektet är att framställa grön vätgas utan eller med mindre ädelmetaller eftersom ädelmetaller är både kostsamma och finns i en begränsad mängd.

Projektet vid Umeå universitet gäller framställning av vätgas och är ett samarbete med Permascand för att utveckla teknologin inom området. I det här industridoktorandprojektet är fokusområdet elektrokatalys för vattenelektrolys i industrin. För Permascand är det också en del av den strategiska planen för utvecklingen av ett teknologi- och innovationscenter.

Gröna energikällor är avgörande för att minska mängden föroreningar och den globala uppvärmningen. En sådan energikälla är grön vätgas, som framställs genom elektrolys från förnybar energi. Och den har en hög energitäthet (högre än många andra fossila bränslen som används i dagsläget).

Permascand kommer att anställa en industridoktorand och fokus framåt är att hitta rätt kandidat för uppdraget. Projektet startar våren 2023 och får resterande finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). SSF stödjer projekt som bedöms vara strategiskt relevanta och stärker Sveriges konkurrenskraft. 

Mer information:
Vätgas ska bli billigare när forskare samarbetar med industrin (umu.se)
Här är årets beviljade Industridoktorandprojekt – Stiftelsen för strategisk forskning (strategiska.se)
Grön vätgas – Permascand

Samarbete och partnerskap som leder till kommersiell energiförsörjning

Den framgångsrika samutvecklingen av NORSCAND®-elektrolysören når kommersialiseringsfas. De första kommersiella elektrokemiska cellerna skickas ut för användning i demonstrationsanläggningar för litiumelektrolys i USA och Europa. Cellerna möjliggör en mycket mer effektiv produktion av litiumhydroxid genom elektrokemi (jämfört med den traditionella metoden metatesreaktion mellan litiumkarbonat och kalciumhydroxid).

Samarbetet och partnerskapet mellan NORAM Electrolysis Systems Inc. (NESI) (Vancouver, Kanada) och Permascand startade 2013 och resulterade i en gemensam utveckling av NORSCAND®-cellen, en ny multifunktionell elektrolyscell speciellt utformad för saltklyvning av saltlösningar. Cellen fyller en viktig lucka i framtidens förnybara energiförsörjningskedjor – litiumjonbatterier representerar endast ett av flera möjliga användningsområden. Den skalbara produktionen av litium är avgörande när världen behöver gå från fossila bränslen till el. Litiumhydroxid har en central roll i tillverkningen av batterier för elfordon, mobiltelefoner och datorer.

"Vi är mycket nöjda med den elektrokemiska cellen NORSCAND® och samarbetet med NESI. Resultatet talar för sig självt och det passar mycket väl in i vår strategi och våra hållbarhetsmål”, säger Peter Lundström, VD på Permastrand.

"NESIs partnerskap med Permascand har möjliggjort gemensam utveckling av en ny familj av elektrokemiska celler, NORSCAND®-cellen, som är unikt lämpad för litiumelektrolys", säger Jeremy Moulson, VP på NESI. "Samarbetet mellan NESI och Permascand är ett lysande exempel på hur företag kan mötas och använda sin särskilda expertis, för att hjälpa till att bidra med lösningar för en mer hållbar framtid."

Om NORAM Electrolysis Systems Inc.
NORAM Electrolysis Systems Inc. (NESI) är ett privatägt företag för elektrolysteknik i Vancouver, BC, Kanada. NESI fokuserar på den kommersiella implementeringen av litiumelektrolys för en mängd olika litiumsaltlösningsråvaror (sulfat, klorid eller karbonat). NESI är ett helägt dotterbolag till NORAM Engineering and Constructors och en del av NORAM Group of Companies. NESI har en omfattande elektrokemisk demonstrationsanläggning vid sin FoU-anläggning i Vancouver, Kanada. För mer information besök: www.nesi.tech