Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023

Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 har publicerats.

Permascands årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://permascand.com/sv/investerare/.

Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2022

Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida https://permascand.com/sv/investerare/

Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021

Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida https://permascand.com/sv/investerare/