Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021

Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida http://permascand.com/sv/investerare/