Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida https://permascand.com/sv/investerare/