Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida https://permascand.com/sv/investerare/