Permascand ansluter till Hydrogen Europe

Permascand går in som medlem i Hydrogen Europe, en ledande organisation inom vätgasområdet. Medlemskapet kommer att förstärka Permascands närvaro i det europeiska ekosystemet för grön vätgas, vilket stödjer bolagets strategi att ingå nya partnerskap, samarbeten och affärsavtal.

Hydrogen Europe representerar europeiska företag och intressenter som engagerar sig för att gå mot en mer cirkulär och hållbar ekonomi. Organisationen företräder vätgasindustrin med visionen att driva på mot global koldioxidneutralitet genom att påskynda den europeiska vätgasindustrin.
 
”Vi ser fram emot att vara en del av Hydrogen Europe och att bidra till leveranskedjan för vätgas samt att skala upp vätgasindustrin. Det är en väsentlig förutsättning för koldioxidneutrala energikällor och avgörande för att minska utsläpp och begränsa den globala uppvärmningen. Genom att gemensamt hantera viktiga teknologiska och regulatoriska frågor kan vi få större inflytande”, säger Peter Lundström, Permascands VD.
 
För mer information om Hydrogen Europe, se: https://hydrogeneurope.eu/

Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för andra kvartalet 2023

Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för andra kvartalet 2023 den 16 augusti 2023 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.30 (CEST).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen.

Datum och tid
Den 16 augusti 2023 kl. 10.30 (CEST)

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q2-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200910

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Permascand stärker sin närvaro i Nordamerika genom att teckna ett samarbets- och leveransavtal med Chemetry och investerar samtidigt som tillväxtpartner i företaget

Permascand har tecknat ett samarbets- och leveransavtal med Chemetry, ett företag som fokuserar på att utveckla energisnålare teknik inom industrikemikalier och som är baserat i Moss Landing, Kalifornien. Som en del av avtalet har Permascand även förvärvat aktier i Chemetry. Avtalet är i linje med Permascands strategi att ytterligare växa inom segmentet Industrial Solutions på den nordamerikanska marknaden genom partnerskap inom teknologi- och affärsutveckling.

Samarbets- och leveransavtalet och den tillhörande investeringen är nästa steg efter det framgångsrika samarbetet mellan Permascand och Chemetry inom kommersialisering av elektrokemiska celler för Chemetrys eShuttle® EDC-teknik. eShuttle®-plattformen kombinerar elektrokemi och katalys för att möjliggöra mer hållbar processteknik för råvarukemikalier.

"Genom detta samarbets- och leveransavtal och den tillhörande investeringen i Chemetry tar Permascand nästa steg i den strategiska planen för att stärka vår närvaro på den nordamerikanska marknaden. Vi tror att detta gör oss mer konkurrenskraftiga när det gäller att ta marknadsandelar genom att vinna nya projekt och relaterade eftermarknadstjänster framöver. Dessutom ger det oss möjlighet att bidra med vår expertis för att stödja utvecklingen av ny toppmodern teknik för de elektrokemiska marknaderna, vilket kommer att hjälpa våra kunder att sänka sin energiförbrukning och uppfylla framtidens miljökrav", säger Peter Lundström, vd på Permascand.

"Det strategiska samarbetet med Permascand tillför en viktig partner till Chemetrys team och är nästa steg för Chemetry i kommersialiseringen av den första tillämpningen av eShuttle®-plattformen för produktion av etylendiklorid (EDC), en viktig kemikalie i tillverkningen av PVC-plast. Detta samarbete ger oss möjlighet att leverera vår elektrolysteknik till industrin och att tillhandahålla teknikstöd och expertis i alla aspekter av vår verksamhet, säger Ron Birkhoff, vd på Chemetry.

Köpeskillingen för de förvärvade Chemetry-aktierna uppgår till cirka 10,2 miljoner kronor.

Om Chemetry
Chemetry är ett kemiteknikföretag, baserat i Kalifornien, som fokuserar på att utveckla innovativa och hållbara processer för produktion av viktiga kemikalier. Chemetrys egenutvecklade teknikplattform, eShuttle®, erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella produktion, bland annat lägre energiförbrukning, lägre koldioxidutsläpp och lägre produktionskostnader. För mer information, besök www.chemetrycorp.com.

Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för första kvartalet 2023

Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för första kvartalet 2023 den 10 maj 2023 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.30 (CEST).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen.

Datum och tid
Den 10 maj 2023 kl. 10.30 (CEST)

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q1-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200746

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Uppdatering om rådande marknadssituation för Permascand under årets första kvartal

Permascand kommunicerade i samband med Bokslutskommunikén 9 februari 2023 att bolaget väntar sig vikande intäkter inom Water Treatment. Denna situation har förstärkts ytterligare och bolaget upplever en betydligt svagare och avtagande efterfrågan än väntat, och bedömer att installationscykeln inom barlastvattenrening har nått sin topp.
 
Första kvartalet 2023 karaktäriseras av en turbulent omvärld där kunderna inom alla segment är avvaktande i sina investeringsbeslut, vilket påverkat bolaget negativt med en lägre orderingång än förväntat.
 
Permascand upplever fortsatt ett starkt intresse från marknaden inom segmenten Electrification & Renewables och Industrial Solutions. Dessa segment står för en allt större del av Permascands intäktsmix och efterfrågan från kunderna är god. Dock kompenserar inte dessa intäkter för bortfallet av intäkter inom segmentet Water Treatment.
 
Permascands delårsrapport för januari-mars publiceras som planerat 10 maj 2023.