Välj en sida

Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för andra kvartalet 2022

Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 18 augusti 2022 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 11.00 (CEST).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen. Ingen förregistrering krävs.

Datum och tid
Den 18 augusti 2022 kl. 11.00 (CEST)

Länk till webcast
https://tv.streamfabriken.com/permascand-top-holding-q2-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:

SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300, Pin code: 2717689#

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för första kvartalet 2022

Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för första kvartalet 2022 den 10 maj 2022 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.00 (CEST).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen. Ingen förregistrering krävs.

Datum och tid
Den 10 maj 2022 kl. 10.00 (CEST)

Länk till webcast
https://tv.streamfabriken.com/permascand-top-holding-q1-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:

SE: +46 8 5055 8366
UK: +44 333 300 9031
US: +1 64 6722 4903

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Permascand tecknar avsiktsförklaring med RES för samutveckling av kommersiellt forskningscentrum i produktionsanläggning för grön vätgas

Permascand Top Holding AB, en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar, meddelade idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med RES – en oberoende utvecklare av förnybar energi och energilagring – för samutvecklingen av ett kommersiellt forskningscentrum i en ny produktionsanläggning för grön vätgas vilken RES driver utvecklingen och etableringen av i Alby, Ånge kommun.

Syftet med avsiktsförklaringen är att fortsätta förhandlingarna för etablering och investering i ett kommersiellt forskningscentrum för testning och utveckling av Permascands produkter i en verklig produktionsmiljö vilket möjliggör väsentliga och viktiga resultat för projektet.
 
Peter Lundström, VD på Permascand kommenterar: “Det är en mycket positiv och intressant början av samarbetet att vi gemensamt kan bidra till ett utvecklingsprojekt av det här slaget. Det ligger i linje med Permascands tillväxtplan och uppbyggnaden av ett fullskaligt teknologicentrum för att ta fram ny teknik för grön vätgas på marknaden, vilket är en del av vår strävan mot ökad hållbarhet globalt. Att projektet dessutom har en lokal anknytning gör det extra roligt”.
 
RES driver utvecklingen och etableringen av produktionsanläggning för grön vätgas i Alby på det av kommunen utpekade området som detaljplaneras för etablering av elintensiv industri. Målet är inställt på att i ett första skede, till årsskiftet 2024/2025, kunna tillhandahålla grön vätgas till den lokala industrin. Med en ny nätanslutning kommer anläggningen successivt att byggas ut i större skala till årsskiftet 2026/2027.
 
Matilda Afzelius, VD på RES, kommenterar: “Det här projektet är oerhört betydelsefullt. Vi går i bräschen här och bidrar till en snabb omställning till förnybar energi. Med det här samarbetet har vi möjlighet att göra såväl lokal nytta som global. En hållbar framtid kommer att dra fördel fler gränsöverskridande och innovativa utvecklingar och samarbeten likt detta.”
 
Sigrid Nord, projektledare på RES, kommenterar: ”Vi är mycket glada över denna samverkansmöjlighet tillsammans med Permascand i vårt arbete att möjliggöra att ta testmiljön in i en verklig produktionsanläggning för att på ett säkert och hållbart sätt kunna producera konkurrenskraftig grön vätgas. Vi ser även att den här typen av gröna energisystem blir avgörande för att möjliggöra energiomställningen inom industrin och att samarbeten likt detta innebär stora fördelar”.
 
De närmare villkoren för samarbetet kommer att regleras i ett eventuellt kommande och bindande avtal.
 
Om RES Renewable Norden AB
RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 22GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 7,5GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 000 personer och är verksamma i 10 länder. I Skandinavien har RES kontor i Göteborg, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.

Karl Bergman och Anna Alexandersson föreslås till Permascands styrelse

Valberedningen i Permascand har beslutat att föreslå Karl Bergman och Anna Alexandersson till nya styrelseledamöre att väljas in på årsstämman 10 maj 2022.

Karl Bergman har haft flera ledande befattningar på Vattenfall och är idag forskningschef. Tidigare roller innefattar bland annat ledande befattningar inom affärsenheter för CCS, kärnkraft och värme. Karl Bergman har tidigare arbetat för Cap Gemini, ABB Power Systems och ABB Corporate Research och har en doktorsexamen i fasta tillståndets fysik från Lunds universitet.

Anna Alexandersson har erfarenhet av elektrifiering, vätgas och förnyelsebar energi genom flera roller på forskningsinstitutet RISE. Hon innehar idag rollen som verksamhetsutvecklare på Statkraft Hydrogen AB och är även styrelseledamot för Vätgas Sverige. Anna har en civilingenjörsexamen inom kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola.

“Vi är glada att kunna föreslå Karl Bergman och Anna Alexandersson som nya styrelseledamöter i Permascand. Karl Bergman besitter bred och gedigen erfarenhet från forskning och utveckling som ytterligare kommer kunna befästa Permascands som en ledande innovativ kraft inom miljötekniska applikationer. Valberedningen ser Anna Alexanderssons kompetens inom affärsutveckling kopplat till vätgas och elektrifiering som ett viktigt tillskott för att stärka Permascands position inom området för grön vätgas och för att tillvarata den kommersiella potentialen inom segmentet”, säger Trond Bjørnøy, valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson. Valberedningen föreslår omval av Per Lindberg som styrelseordförande. Styrelseledamöterna Per-Ola Baalerud och Pernilla Lundin har meddelat att de inte är tillgängliga för omval vid kommande årsstämma. Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2022.

Inbjudan till presentation av Permascands bokslutskommuniké 2021

Permascand kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké 2021 den 10 februari 2022 kl. 07.45 (CET). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.30 (CET).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Datum och tid
Den 10 februari 2022 kl. 10.30 (CET)

Länk till webcast
https://tv.streamfabriken.com/permascand-top-holding-q4-2021

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:

SE: +46 8 5055 8368
UK: +44 3333 009 031
US: +1 631 913 1422 (Pin: 27301922#)

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com