Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för första kvartalet 2023

Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för första kvartalet 2023 den 10 maj 2023 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.30 (CEST).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen.

Datum och tid
Den 10 maj 2023 kl. 10.30 (CEST)

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q1-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200746

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Uppdatering om rådande marknadssituation för Permascand under årets första kvartal

Permascand kommunicerade i samband med Bokslutskommunikén 9 februari 2023 att bolaget väntar sig vikande intäkter inom Water Treatment. Denna situation har förstärkts ytterligare och bolaget upplever en betydligt svagare och avtagande efterfrågan än väntat, och bedömer att installationscykeln inom barlastvattenrening har nått sin topp.
 
Första kvartalet 2023 karaktäriseras av en turbulent omvärld där kunderna inom alla segment är avvaktande i sina investeringsbeslut, vilket påverkat bolaget negativt med en lägre orderingång än förväntat.
 
Permascand upplever fortsatt ett starkt intresse från marknaden inom segmenten Electrification & Renewables och Industrial Solutions. Dessa segment står för en allt större del av Permascands intäktsmix och efterfrågan från kunderna är god. Dock kompenserar inte dessa intäkter för bortfallet av intäkter inom segmentet Water Treatment.
 
Permascands delårsrapport för januari-mars publiceras som planerat 10 maj 2023.

Inbjudan till presentation av Permascands bokslutskommuniké 2022

Permascand kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké 2022 den 9 februari 2023 kl. 07:45 (CET). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.30 (CET).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen. Ingen förregistrering krävs.

Datum och tid
Den 9 februari 2023 kl. 10.30 (CET)

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q4-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:

SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300 , Pin code: 0469191#

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Permascand skriver ett ramavtal med världsledande leverantör inom klorat

Permascand har skrivit ett ramavtal för att leverera serviceunderhåll samt ombeläggning av elektrokemiska celler till en stor kund. Affärssamarbetet går långt tillbaka i tiden. Värdet av avtalet uppskattas till mellan 30–45 miljoner kronor (SEK) per år under avtalstiden på två år.

Permascand har historiskt sett levererat ombeläggningar och nyinstallationer till kundens anläggningar i Sverige och Europa, samt Nord- och Sydamerika.

”Vi ser framemot ett fortsatt affärssamarbete med vår kund där vi gemensamt strävar mot att öka innovation och hållbarhet inom den industriella marknaden. Det här ingår i vår tillväxtplan genom att vara en stabil leverantör inom elektrokemibranschen. Vi värdesätter långa samarbeten, något vi vet ger bättre resultat för både kunderna och oss”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Avtalet är giltigt i två år och kan förlängas med ytterligare två – totalt fyra år.

Kunden är ett ledande globalt företag inom specialkemi och klorattillverkning. Industrier och konsumenter över hela världen förlitar sig på deras lösningar för tillverkning av klorat, hygienartiklar, rengöringsprodukter, jordbruksprodukter och livsmedel, läkemedel och byggmaterial. Företaget finns i fler än 80 länder runt om i världen med branschledande varumärken.

Forskningssamarbete för kostnadseffektiv grön vätgas

Permascand är med och medfinansierar ett industridoktorandprojekt vid Umeå universitet. Målet med projektet är att framställa grön vätgas utan eller med mindre ädelmetaller eftersom ädelmetaller är både kostsamma och finns i en begränsad mängd.

Projektet vid Umeå universitet gäller framställning av vätgas och är ett samarbete med Permascand för att utveckla teknologin inom området. I det här industridoktorandprojektet är fokusområdet elektrokatalys för vattenelektrolys i industrin. För Permascand är det också en del av den strategiska planen för utvecklingen av ett teknologi- och innovationscenter.

Gröna energikällor är avgörande för att minska mängden föroreningar och den globala uppvärmningen. En sådan energikälla är grön vätgas, som framställs genom elektrolys från förnybar energi. Och den har en hög energitäthet (högre än många andra fossila bränslen som används i dagsläget).

Permascand kommer att anställa en industridoktorand och fokus framåt är att hitta rätt kandidat för uppdraget. Projektet startar våren 2023 och får resterande finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). SSF stödjer projekt som bedöms vara strategiskt relevanta och stärker Sveriges konkurrenskraft. 

Mer information:
Vätgas ska bli billigare när forskare samarbetar med industrin (umu.se)
Här är årets beviljade Industridoktorandprojekt – Stiftelsen för strategisk forskning (strategiska.se)
Grön vätgas – Permascand