Permascand mottar en order på avancerade elektroder för vätgasproduktion från ny kund

Permascand har fått en order på högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys från en ny europeisk kund inom vätgasverksamheten. Kunden har lagt en prototyporder värd 3,3 miljoner kronor, med avsikten att det ska vara ett första steg i ett långsiktigt samarbete. Ordern inkluderas som orderingång i det fjärde kvartalet 2023, inom affärssegmentet Electrification & Renewables. Leverans av ordern är planerad till andra kvartalet 2024.

Kunden erbjuder innovativa system för produktion av grön vätgas för att accelerera övergången till en nollutsläppekonomi. Ordern är ett steg framåt i riktning mot ett kommersiellt kostnadseffektivt, mångsidigt och skalbart erbjudande från kundens sida.

"Vi är glada att välkomna en ny och innovativ kund inom vätgassegmentet, redo att ta ett viktigt steg närmare en kommersiell produktion av grön vätgas. Grön vätgas kan produceras i en prisvärd industriell skala med vår världsledande teknik för högeffektiv elektrolys. Permascands alkaliska vattenelektroder är redo att möta den ökande efterfrågan på marknaden för grön vätgas. Vi är strategiskt väl positionerade med våra avancerade elektroder för vattenelektrolysteknik", säger Peter Lundström, VD för Permascand.

Permascand erhåller order om 17 MSEK på avancerade elektroder för vätgasproduktion

Permascand har erhållit en order från en global ledare inom vätgasteknologier, avseende högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys. Ordervärdet uppgår till cirka 17 miljoner kronor och kommer inkluderas som orderingång i det fjärde kvartalet 2023, inom affärssegmentet Electrification & Renewables. Leverans av ordern väntas ske jämnt fördelat över 2024 års tre första kvartal.

Kunden är en återkommande partner sedan över 20 år tillbaka och fokuserar på grön energi och teknik med ett brett spektrum av vätgasteknologier för att stödja övergången till nollutsläpp.

”Det är glädjande att vi fortsätter att växa vår affär inom alkalisk vattenelektrolys – där våra högeffektiva elektroder bidrar till en mer effektiv vätgasproduktion. Vår långa erfarenhet inom området tillsammans med vår skalbara produktionskapacitet gör att vi har goda förutsättning för att uppnå vår ambition att bli en av ledande leverantörerna av högeffektiva elektroder för produktion av grön vätgas,” säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Permascand erhåller två ordrar om totalt 130 MSEK från ett av världens största råvaruhandelsbolag

Permascand har erhållit två ordrar från en ett av världens största råvaruhandelsbolag avseende eftermarknadstjänster inom electrowinning, inom segmentet Electrification & Renewables. Ordervärdet uppgår till totalt cirka 130 miljoner kronor och kommer att inkluderas som orderingång i det tredje kvartalet 2023. Ordrarna väntas levereras under 2024.

”Dessa ordrar är ännu ett kvitto på att vårt kundorienterade fokus bär frukt. Det är glädjande att fortsätta detta väletablerade samarbete inom vårt tillväxtsegment Electrification & Renewables där våra verksamhetskritiska lösningar möjliggör utvinning av metaller som är centrala för den gröna energiomställningen, samt gör processen mer hållbar”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Affärssamarbetet är väletablerat och Permascand har historiskt levererat eftermarknadstjänster till kundens anläggningar. Kunden är ett av världens största globala diversifierade naturresursföretag och en stor producent och marknadsförare av mer än 60 råvaror som förbättrar det dagliga livet.

Permascand reviderar orderstockvärde

Permascand har idag beslutat att skriva ned en order som tidigare rapporterats som en del av bolagets orderstockvärde inom affärssegmentet Electrification & Renewables. Orderstockvärdet skrivs ned med cirka 65 miljoner kronor då bolaget efter dialog med kund bedömer att delar av en order inte längre kommer att realiseras inom överskådlig tid. Skälet är att kunden beslutat sig för att reducera ordern till följd av interna prioriteringar och ändrat geografiskt fokus. Leveransen av ordern var tidigare beräknad till andra kvartalet 2023 vilket innebär att omsättning för innevarande kalenderår inte kommer att påverkas negativt.

Detta medför även att Permascand betalar tillbaka cirka 20 miljoner kronor av den förskottsbetalning som mottogs i samband med att ordern inkom 2018. Återbetalningen om 20 miljoner kronor påverkar bolagets kassaflöde negativt under fjärde kvartalet 2022.

Permascands delårsrapport för andra kvartalet kommer att släppas den 18 augusti 2022, som tidigare meddelats.

Permascand erhåller två ordrar om totalt 100 MSEK från världsledande leverantör inom klorat

Permascand har erhållit två ordrar från en världsledande leverantör av klorat avseende leverans av elektrokemiska celler samt kringutrustning till ett Greenfield-projekt i Sydamerika. Ordervärdet uppgår tilll totalt 100 miljoner kronor och kommer att inkluderas som orderingång i det första kvartalet 2022, med planerad start av leverans under den senare delen av 2022 samt under början av 2023.

Affärssamarbetet är väletablerat och Permascand har historiskt sett levererat ombeläggningar och nyinstallationer till kundens anläggningar i Sverige och Europa, samt Nord- och Sydamerika.

”Att få motta dessa ordrar innebär ett ärofyllt uppdrag för oss och det är mycket positivt att vi kan bidra till ett nytt projekt av den här sorten. Gemensamt ökar vi innovation och hållbarhet inom den industriella marknaden och stöttar den gröna teknologiomställningen”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Kunden är ett ledande globalt företag inom specialkemi. Industrier och konsumenter över hela världen förlitar sig på deras lösningar för tillverkning av klorat, hygienartiklar, rengöringsprodukter, jordbruksprodukter och livsmedel, läkemedel och byggmaterial. Företaget finns i fler än 80 länder runt om i världen med branschledande varumärken.