Permascand har erhållit två ordrar från en världsledande leverantör av klorat avseende leverans av elektrokemiska celler samt kringutrustning till ett Greenfield-projekt i Sydamerika. Ordervärdet uppgår tilll totalt 100 miljoner kronor och kommer att inkluderas som orderingång i det första kvartalet 2022, med planerad start av leverans under den senare delen av 2022 samt under början av 2023.

Affärssamarbetet är väletablerat och Permascand har historiskt sett levererat ombeläggningar och nyinstallationer till kundens anläggningar i Sverige och Europa, samt Nord- och Sydamerika.

”Att få motta dessa ordrar innebär ett ärofyllt uppdrag för oss och det är mycket positivt att vi kan bidra till ett nytt projekt av den här sorten. Gemensamt ökar vi innovation och hållbarhet inom den industriella marknaden och stöttar den gröna teknologiomställningen”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Kunden är ett ledande globalt företag inom specialkemi. Industrier och konsumenter över hela världen förlitar sig på deras lösningar för tillverkning av klorat, hygienartiklar, rengöringsprodukter, jordbruksprodukter och livsmedel, läkemedel och byggmaterial. Företaget finns i fler än 80 länder runt om i världen med branschledande varumärken.