Permascand erhåller två ordrar om totalt 130 MSEK från ett av världens största råvaruhandelsbolag

Permascand har erhållit två ordrar från en ett av världens största råvaruhandelsbolag avseende eftermarknadstjänster inom electrowinning, inom segmentet Electrification & Renewables. Ordervärdet uppgår till totalt cirka 130 miljoner kronor och kommer att inkluderas som orderingång i det tredje kvartalet 2023. Ordrarna väntas levereras under 2024.

”Dessa ordrar är ännu ett kvitto på att vårt kundorienterade fokus bär frukt. Det är glädjande att fortsätta detta väletablerade samarbete inom vårt tillväxtsegment Electrification & Renewables där våra verksamhetskritiska lösningar möjliggör utvinning av metaller som är centrala för den gröna energiomställningen, samt gör processen mer hållbar”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Affärssamarbetet är väletablerat och Permascand har historiskt levererat eftermarknadstjänster till kundens anläggningar. Kunden är ett av världens största globala diversifierade naturresursföretag och en stor producent och marknadsförare av mer än 60 råvaror som förbättrar det dagliga livet.

Permascand reviderar orderstockvärde

Permascand har idag beslutat att skriva ned en order som tidigare rapporterats som en del av bolagets orderstockvärde inom affärssegmentet Electrification & Renewables. Orderstockvärdet skrivs ned med cirka 65 miljoner kronor då bolaget efter dialog med kund bedömer att delar av en order inte längre kommer att realiseras inom överskådlig tid. Skälet är att kunden beslutat sig för att reducera ordern till följd av interna prioriteringar och ändrat geografiskt fokus. Leveransen av ordern var tidigare beräknad till andra kvartalet 2023 vilket innebär att omsättning för innevarande kalenderår inte kommer att påverkas negativt.

Detta medför även att Permascand betalar tillbaka cirka 20 miljoner kronor av den förskottsbetalning som mottogs i samband med att ordern inkom 2018. Återbetalningen om 20 miljoner kronor påverkar bolagets kassaflöde negativt under fjärde kvartalet 2022.

Permascands delårsrapport för andra kvartalet kommer att släppas den 18 augusti 2022, som tidigare meddelats.

Permascand erhåller två ordrar om totalt 100 MSEK från världsledande leverantör inom klorat

Permascand har erhållit två ordrar från en världsledande leverantör av klorat avseende leverans av elektrokemiska celler samt kringutrustning till ett Greenfield-projekt i Sydamerika. Ordervärdet uppgår tilll totalt 100 miljoner kronor och kommer att inkluderas som orderingång i det första kvartalet 2022, med planerad start av leverans under den senare delen av 2022 samt under början av 2023.

Affärssamarbetet är väletablerat och Permascand har historiskt sett levererat ombeläggningar och nyinstallationer till kundens anläggningar i Sverige och Europa, samt Nord- och Sydamerika.

”Att få motta dessa ordrar innebär ett ärofyllt uppdrag för oss och det är mycket positivt att vi kan bidra till ett nytt projekt av den här sorten. Gemensamt ökar vi innovation och hållbarhet inom den industriella marknaden och stöttar den gröna teknologiomställningen”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Kunden är ett ledande globalt företag inom specialkemi. Industrier och konsumenter över hela världen förlitar sig på deras lösningar för tillverkning av klorat, hygienartiklar, rengöringsprodukter, jordbruksprodukter och livsmedel, läkemedel och byggmaterial. Företaget finns i fler än 80 länder runt om i världen med branschledande varumärken.

Permascand erhåller order om 17,5 miljoner euro från bolagets största kund

Permascand har erhållit en order från dess största kund, en av de globalt ledande aktörerna inom barlastvattenreningssystem (BWTS). Ordern avser leverans av desinfektionsceller för barlastvatten och bekräftar fortsatt samarbete och Permascands position som en av de världsledande aktörerna inom vattenelektrolysceller för barlastvattenrening. Ordervärdet uppgår till 17,5 miljoner euro och kommer att inkluderas som orderingång i det tredje kvartalet 2021, med planerad start av leverans under 2022.

Utsläpp av obehandlat barlastvatten kan ha en negativ påverkan på havsmiljön och ekosystem och regleras numera noggrant av flera globala förordningar och regler. Permascands vattenelektrolysceller används för att rena vattnet och är en viktig del för att öka hållbarheten inom det marina fältet då det motverkar spridningen av inkräktande arter.

”Vi är glada att motta denna order och fortsätta ett väletablerat samarbete med en av våra största kunder. Det är av stort värde och i linje med den gröna teknologiomställningen och våra tillväxtmål framgent. Det representerar ytterligare ett betydelsefullt steg mot att bli den största oberoende leverantören av elektrokemiska lösningar för miljöteknikapplikationer inom grön teknik globalt”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Under räkenskapsåret 2020 var 61 procent av Permascands nettoomsättning hänförliga till ordrar från kunden, vars verksamhet grundades av ett team experter med gedigen kunskap och erfarenhet inom utsläpp och vattenrening för marina applikationer. Fartygsägares behov och striktare regler inom miljölagstiftningen drev arbetet framåt och företaget började därmed att utveckla och tillverka innovativa barlastvattenreningssystem (BWTS). Idag har företaget en stark position på den globala marknaden inom BWTS.