Permascand, en oberoende högteknologisk tillverkare av världsledande elektrokemiska lösningar, stärker nu sin ställning inom vätgasproduktion genom att ingå som samarbetspartner vid utvecklingen av Swedish Hydrogen Center, ett nytt kunskapscenter för elektrolys och förnybar vätgas.

Swedish Hydrogen Center kommer fungera som testbädd för utvärdering och testning av miljötekniska komponenter och applikationer. Sverige har som klimatmål att nå en helt fossilfri kraftproduktion 2040, samt en fossilfri fordonsflotta i vägtrafiken 2030. Elektrolys och förnybar vätgas kommer spela en avgörande roll för omställningen till ett klimatneutralt samhälle genom klimatneutrala transporter och industriprocesser, samt energilagring. Som partner i Swedish Hydrogen Center kommer Permascand kunna utveckla sin teknik ytterligare för att säkerställa sin position som en av de ledande aktörerna inom området för förnybar vätgas. 

– Det globala intresset för elektrolys och förnybar vätgas växer exponentiellt drivet av elektrifiering och ökad efterfrågan på grön energi. Swedish Hydrogen Center kommer ge oss möjlighet att vara del av förstklassig forskning och utveckling inom miljötekniska applikationer. Detta gör att Permascand är ännu bättre positionerat för att möta den stora kommersiella potential som finns inom detta segment, säger Permascands VD Peter Lundström.

Projektet drivs av RISE (Research Institute of Sweden) och industriforskningsinstitutet Swerim med projektfinansiering från Vinnova. I projektet deltar även industriella partners som Boliden, Sandvik och Siemens. Vätgasinfrastrukturen kommer etableras vid Swerims anläggning i Luleå och testbäddens alla delar beräknas att vara i drift hösten 2022.

Läs mer om Swedish Hydrogen Center här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
073 028 14 76