Den framgångsrika samutvecklingen av NORSCAND®-elektrolysören når kommersialiseringsfas. De första kommersiella elektrokemiska cellerna skickas ut för användning i demonstrationsanläggningar för litiumelektrolys i USA och Europa. Cellerna möjliggör en mycket mer effektiv produktion av litiumhydroxid genom elektrokemi (jämfört med den traditionella metoden metatesreaktion mellan litiumkarbonat och kalciumhydroxid).

Samarbetet och partnerskapet mellan NORAM Electrolysis Systems Inc. (NESI) (Vancouver, Kanada) och Permascand startade 2013 och resulterade i en gemensam utveckling av NORSCAND®-cellen, en ny multifunktionell elektrolyscell speciellt utformad för saltklyvning av saltlösningar. Cellen fyller en viktig lucka i framtidens förnybara energiförsörjningskedjor – litiumjonbatterier representerar endast ett av flera möjliga användningsområden. Den skalbara produktionen av litium är avgörande när världen behöver gå från fossila bränslen till el. Litiumhydroxid har en central roll i tillverkningen av batterier för elfordon, mobiltelefoner och datorer.

"Vi är mycket nöjda med den elektrokemiska cellen NORSCAND® och samarbetet med NESI. Resultatet talar för sig självt och det passar mycket väl in i vår strategi och våra hållbarhetsmål”, säger Peter Lundström, VD på Permastrand.

"NESIs partnerskap med Permascand har möjliggjort gemensam utveckling av en ny familj av elektrokemiska celler, NORSCAND®-cellen, som är unikt lämpad för litiumelektrolys", säger Jeremy Moulson, VP på NESI. "Samarbetet mellan NESI och Permascand är ett lysande exempel på hur företag kan mötas och använda sin särskilda expertis, för att hjälpa till att bidra med lösningar för en mer hållbar framtid."

Om NORAM Electrolysis Systems Inc.
NORAM Electrolysis Systems Inc. (NESI) är ett privatägt företag för elektrolysteknik i Vancouver, BC, Kanada. NESI fokuserar på den kommersiella implementeringen av litiumelektrolys för en mängd olika litiumsaltlösningsråvaror (sulfat, klorid eller karbonat). NESI är ett helägt dotterbolag till NORAM Engineering and Constructors och en del av NORAM Group of Companies. NESI har en omfattande elektrokemisk demonstrationsanläggning vid sin FoU-anläggning i Vancouver, Kanada. För mer information besök: www.nesi.tech