Permascand utser Nariman Askarieh till tillförordnad global marknads- och försäljningsdirektör (CCO). Nariman kommer närmast från rollen som nordisk Commercial Director på det globala medicinteknikbolaget Stryker och tillträder sin roll den 15 mars 2023.

Nariman Askarieh har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och cirka tjugo års erfarenhet av ledande befattningar i multinationella bolag som Stryker, Philips Health Systems, Ericsson och Tetra Pak.

”I Nariman Askarieh får vi en marknads- och försäljningsdirektör med internationell erfarenhet från flera olika sektorer och marknader världen över. Hans erfarenheter och expertis kommer att vara viktiga när vi tar nästa steg på vår fortsatta tillväxtresa, där vi möter den tilltagande efterfrågan drivet av den globala gröna omställningen, säger VD Peter Lundström.

”Permascand har haft en stark utveckling de senaste åren där bolagets elektrokemiska lösningar är centrala i många miljötekniska applikationer. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet stärka bolagets erbjudande, inte minst kopplat till den snabbväxande marknaden för grön vätgas där Permascand ska uppnå den stora kommersiella potentialen inom området, säger Nariman Askarieh, tillträdande tillförordnad CCO för Permascand.

Nariman Askarieh efterträder Viktoria Lindstrand Munkby som lämnar Permascand för en roll på ett annat bolag.