Permascand Top Holding AB ("Permascand" eller "Bolaget") har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser för Permascands aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 11 april 2022.