Permascand har tecknat ett ramavtal för att leverera elektroder och elektrokemiska celler till kundens verksamhet inom kloralkali- och diafragmateknologi. Kunden är en av de största spelarna globalt inom klor- och natriumhydroxidmarknaden och värdet av avtalet uppskattas till mellan 30–50 miljoner kronor (SEK) per år under avtalstiden på tre år.

Permascand är, inom affärssegmentet Industrial Solutions, hängiven att leverera elektrokemiska lösningar som ökar effektiviteten i kundens produktionsverksamhet. Kunden, som Permascand har tecknat ramavtalet med, är en globalt ledande tillverkare av klor, kaustisk soda, kaustisk kaliumklorid (kaliumhydroxid), kalciumklorid, natriumklorit och polyvinylkloridhartser. Nästan 15 miljoner kronor i nettoförsäljning kom från kunden under 2020 i form av ad hoc beställningar (dvs. 3,6 procent).

”Vi är väldigt nöjda med att fortsätta detta väletablerade affärssamarbete med vår amerikanska kund som är stora inom kloralkali- och diafragmateknologi. Tillsammans strävar vi mot att minska vårt klimatavtryck genom att skapa och föra innovativa hållbara lösningar inom den industriella marknaden. Det är enligt vår tillväxtplan med fokus på marknaden i Nordamerika och den gröna teknologiomställningen globalt”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Avtalet är giltigt i tre år och ska, om det inte sägs upp av någon part, förlängas med ytterligare två år – totalt fem år.