Permascand har skrivit ett ramavtal för att leverera serviceunderhåll samt ombeläggning av elektrokemiska celler till en stor kund. Affärssamarbetet går långt tillbaka i tiden. Värdet av avtalet uppskattas till mellan 30–45 miljoner kronor (SEK) per år under avtalstiden på två år.

Permascand har historiskt sett levererat ombeläggningar och nyinstallationer till kundens anläggningar i Sverige och Europa, samt Nord- och Sydamerika.

”Vi ser framemot ett fortsatt affärssamarbete med vår kund där vi gemensamt strävar mot att öka innovation och hållbarhet inom den industriella marknaden. Det här ingår i vår tillväxtplan genom att vara en stabil leverantör inom elektrokemibranschen. Vi värdesätter långa samarbeten, något vi vet ger bättre resultat för både kunderna och oss”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Avtalet är giltigt i två år och kan förlängas med ytterligare två – totalt fyra år.

Kunden är ett ledande globalt företag inom specialkemi och klorattillverkning. Industrier och konsumenter över hela världen förlitar sig på deras lösningar för tillverkning av klorat, hygienartiklar, rengöringsprodukter, jordbruksprodukter och livsmedel, läkemedel och byggmaterial. Företaget finns i fler än 80 länder runt om i världen med branschledande varumärken.