Permascand, en högteknologisk tillverkare av världsledande elektrokemiska lösningar, presenterar idag en omfattande innovationssatsning för att utveckla framtidens vätgasteknik. Genom bygget av ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter och investeringar i bolagets forskningsteam, ska Permascand bedriva avancerad forskning och utveckling för att möjliggöra storskalig och kostnadseffektiv produktion av grön vätgas för energilagring där Permascand har en unik position. Sammantaget planerar bolaget investeringar på omkring 300 miljoner kronor de kommande tre åren.

Den globala efterfrågan på grön vätgas växer exponentiellt drivet av elektrifieringen och ökad efterfrågan på förnybar energi. Grön vätgas kommer spela en betydande roll i framtidens energisystem vid energilagring, som råvara i industrin, vid balansering av elnätet, och som bränsle för fordon. Dagens produktionsteknik behöver utvecklas och effektiviseras för att grön vätgas ska bli en konkurrenskraftig och meningsfull energibärare, samt uppfylla de högt ställda förväntningarna inom industrin och transportsektorn.

– Permascand har 50 års erfarenhet av att tillverka elektrokemiska lösningar i industriell skala och levererar idag kritiska komponenter till flertalet världsledande aktörer på vätgasmarknaden. Nu sjösätter vi en av de största innovationssatsningarna i bolagets historia. Det är naturligt att vi bygger vidare på vår expertis och tar på oss ledartröjan i vårt segment för att göra det möjligt att kostnadseffektivt producera grön vätgas i stor skala, säger Permascands VD Peter Lundström.

Målet är att utveckla produktionstekniken mot en effektivare användning av material och råvaror för att nå lägre produktionskostnader av grön vätgas. Det handlar bland annat om att minska användningen av ädelmetallerna iridium och rutenium som idag används som katalysatorer vid produktion av vätgas. Det finns en begränsad tillgång på dessa ädelmetaller som resulterat i kraftiga prisstegringar den senaste tiden och priset väntas stiga ytterligare allt eftersom efterfrågan ökar.

– Med dagens metoder och material kostar det ungefär 4 dollar att producera ett kilo vätgas. Om vätgas ska bli en meningsfull och konkurrenskraftig energibärare i framtiden, och möjliggöra energiomställningen, måste produktionskostnaderna minska till omkring 1,5 dollar per kilo vätgas, fortsätter Peter Lundström.

Efterfrågan på effektiv produktionsutrustning som kan tillverka stora volymer av komponenter att använda i stora anläggningar för produktion av vätgas är hög och förväntas växa. Permascand kommer därför att under 2021 rekrytera spetsingenjörer till bolagets R&D-team och under 2022 öppna ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter i syfte att bedriva avancerad forskning och utveckling av material och teknik. Centret kommer ha kapacitet för att genomföra pilottester, samt produktutveckling tillsammans med utvalda partners.

De kommande tre åren planerar Permascand att investera omkring 300 miljoner kronor i utvecklingsarbetet och därefter beräknas omfattande investeringar i att skala upp produktionskapaciteten att genomföras.

Centrets geografiska placering styrs av tillgång till kompetens och kundernas efterfrågan. Utgångspunkten från början är Permascands forskningscentrum i Ljungaverk. Bolaget rekryterar nu internationell spetskompetens inom elektrokemi, metallurgi, mekanik, teknisk design och konstruktion och har nyligen rekryterat ytterligare expertis till området vätgas.

– Sverige har möjlighet att ta en unik position inom vätgasutvecklingen internationellt med stora planerade investeringar inom både grönt stål och tunga transporter och vi kommer bidra med vår spetskompetens i denna utveckling. Med vår produktionsanläggning i Ljungaverk och den forskning som bedrivs på bland annat KTH, är en placering i Sverige mycket intressant, avslutar Peter Lundström.

Visionen är att Permascand 2030 ska vara den ledande oberoende globala leverantören av beläggningar, elektroder och elektrokemiska celler för vattenelektrolys och produktion av grön vätgas för stora och medelstora anläggningar.