Permascand har erhållit en order från dess största kund, en av de globalt ledande aktörerna inom barlastvattenreningssystem (BWTS). Ordern avser leverans av desinfektionsceller för barlastvatten och bekräftar fortsatt samarbete och Permascands position som en av de världsledande aktörerna inom vattenelektrolysceller för barlastvattenrening. Ordervärdet uppgår till 17,5 miljoner euro och kommer att inkluderas som orderingång i det tredje kvartalet 2021, med planerad start av leverans under 2022.

Utsläpp av obehandlat barlastvatten kan ha en negativ påverkan på havsmiljön och ekosystem och regleras numera noggrant av flera globala förordningar och regler. Permascands vattenelektrolysceller används för att rena vattnet och är en viktig del för att öka hållbarheten inom det marina fältet då det motverkar spridningen av inkräktande arter.

”Vi är glada att motta denna order och fortsätta ett väletablerat samarbete med en av våra största kunder. Det är av stort värde och i linje med den gröna teknologiomställningen och våra tillväxtmål framgent. Det representerar ytterligare ett betydelsefullt steg mot att bli den största oberoende leverantören av elektrokemiska lösningar för miljöteknikapplikationer inom grön teknik globalt”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Under räkenskapsåret 2020 var 61 procent av Permascands nettoomsättning hänförliga till ordrar från kunden, vars verksamhet grundades av ett team experter med gedigen kunskap och erfarenhet inom utsläpp och vattenrening för marina applikationer. Fartygsägares behov och striktare regler inom miljölagstiftningen drev arbetet framåt och företaget började därmed att utveckla och tillverka innovativa barlastvattenreningssystem (BWTS). Idag har företaget en stark position på den globala marknaden inom BWTS.