Valberedningen i Permascand har beslutat att föreslå Karl Bergman och Anna Alexandersson till nya styrelseledamöre att väljas in på årsstämman 10 maj 2022.

Karl Bergman har haft flera ledande befattningar på Vattenfall och är idag forskningschef. Tidigare roller innefattar bland annat ledande befattningar inom affärsenheter för CCS, kärnkraft och värme. Karl Bergman har tidigare arbetat för Cap Gemini, ABB Power Systems och ABB Corporate Research och har en doktorsexamen i fasta tillståndets fysik från Lunds universitet.

Anna Alexandersson har erfarenhet av elektrifiering, vätgas och förnyelsebar energi genom flera roller på forskningsinstitutet RISE. Hon innehar idag rollen som verksamhetsutvecklare på Statkraft Hydrogen AB och är även styrelseledamot för Vätgas Sverige. Anna har en civilingenjörsexamen inom kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola.

“Vi är glada att kunna föreslå Karl Bergman och Anna Alexandersson som nya styrelseledamöter i Permascand. Karl Bergman besitter bred och gedigen erfarenhet från forskning och utveckling som ytterligare kommer kunna befästa Permascands som en ledande innovativ kraft inom miljötekniska applikationer. Valberedningen ser Anna Alexanderssons kompetens inom affärsutveckling kopplat till vätgas och elektrifiering som ett viktigt tillskott för att stärka Permascands position inom området för grön vätgas och för att tillvarata den kommersiella potentialen inom segmentet”, säger Trond Bjørnøy, valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson. Valberedningen föreslår omval av Per Lindberg som styrelseordförande. Styrelseledamöterna Per-Ola Baalerud och Pernilla Lundin har meddelat att de inte är tillgängliga för omval vid kommande årsstämma. Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2022.