Emil Wiljesäter och Andreas Bergström frånträder sina uppdrag som arbetstagarledamot respektive suppleant i Permascands styrelse med anledning av att de har fått nya tjänster inom bolaget.

IF Metall kommer att utse en ny arbetstagarledamot.