Industrial solutions

Innovativa industriella lösningar för överlägsen effektivitet

Samhällsfrågor som klimatförändringar och koldioxidavtryck främjar processer med lägre miljöpåverkan. Vi utvecklar elektrokemiska produkter för att förbättra effektiviteten i våra kunders produktion, som är industrier med energiintensiva processer.

Permascand har omfattande design, utveckling, tillverkning och djupgående kunskap av elektrokloreringssystem för en mängd olika områden och applikationer, främst med fokus på klorat- och kloralkaliindustrin. Vårt utbud inkluderar elektrodtillverkning och elektrokemiska celler för klorat- och kloralkaliprocessen för både nya och befintliga anläggningar samt ombeläggning och renovering av installerade baser.

Fullskalig leverantör

Vi förser kunder med kunnigt projektledningsstöd, från forsknings- och utvecklingstjänster till prototyputvärdering och fullskalig tillverkning. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi produkter för industriell tillverkning som använder elektrolys av kaliumklorid, natriumkloridlösningar eller saltlösning för att producera kaustiksoda, klor eller klorat. Dessa kemikalier har flera slutanvändningar:

  • Massa och papper
  • Tvål och ljus
  • Vardagskemikalier som tvättmedel
  • PVC

Högkvalitativa ombeläggnings- och renoveringstjänster

Permascand erbjuder ombeläggnings- och renoveringstjänster för en mängd olika applikationer såsom kloralkalimembran och diafragmaceller. Vår beläggningsutrustning är optimerad för hantering av upp till 3 m² elektrodstorlek, skräddarsydda katalytiska anod- och katodbeläggningar samt titanflänsbeläggning.

Våra ombeläggningstjänster är specifika för olika teknologier och innebär i stort sett återvinning av så mycket kundmaterial som möjligt. Detta minskar våra kunders driftskostnader och främjar en hållbar verksamhet. Permascands ombeläggnings- och renoveringstjänster täcker allt från förbehandling till slutlig trycktestning av mekanisk reparation av celler och elektroder.