Prenumerera

2022-11-17
Permascand är med och medfinansierar ett industridoktorandprojekt vid Umeå universitet. Målet med projektet är att framställa grön vätgas utan eller med mindre ädelmetaller eftersom ädelmetaller är både...
Läs mer
2022-11-11
Delårsrapport januari-september 2022 Tredje kvartalet 2022 (Q3 2021) Händelser under det tredje kvartalet 2022 Den 23 september meddelade Permascand att partnerskapet med Verdagy gällande utveckling av en ny elektrokemisk cell för...
Läs mer
2022-11-04
Den framgångsrika samutvecklingen av NORSCAND®-elektrolysören når kommersialiseringsfas. De första kommersiella elektrokemiska cellerna skickas ut för användning i demonstrationsanläggningar för litiumelektrolys...
Läs mer
2022-11-02
Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022 den 11 november 2022 kl. 07:45 (CET). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma...
Läs mer
2022-09-23
Permascands och Verdagys partnerskap påvisar stor framgång då Verdagy nyligen tillkännagav och demonstrerade sin unika vattenelektrolysteknologi, eDynamic™ och dess kommersiella effektivitet, med två betydande milstolpar...
Läs mer
2022-08-18
Delårsrapport januari-juni 2022 Andra kvartalet 2022 (Q2 2021) Händelser under andra kvartalet 2022 VD har ordet I årets andra kvartal har vi återigen uppnått rekordförsäljning samtidigt som kundaktiviteterna var...
Läs mer
2022-08-09
Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 18 augusti 2022 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma...
Läs mer
2022-06-29
Permascand har idag beslutat att skriva ned en order som tidigare rapporterats som en del av bolagets orderstockvärde inom affärssegmentet Electrification & Renewables. Orderstockvärdet skrivs ned med cirka 65 miljoner kronor då...
Läs mer
2022-05-10
Vid årsstämman i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”bolaget”), den 10 maj 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, beslutades i enlighet med nedan. För...
Läs mer
2022-05-10
Delårsrapport januari-mars 2022 Första kvartalet 2022 (Kv 1 2021) Händelser under första kvartalet 2022 VD har ordet Inledningen av året har präglats av hög aktivitetsnivå med många kundförfrågningar...
Läs mer
2022-05-02
Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för första kvartalet 2022 den 10 maj 2022 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma...
Läs mer
2022-04-25
Permascand Top Holding AB, en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar, meddelade idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med RES – en oberoende utvecklare av förnybar energi och energilagring...
Läs mer
2022-04-19
Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida http://permascand.com/sv/investerare/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter...
Läs mer
2022-04-08
Permascand Top Holding AB ("Permascand" eller "Bolaget") har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market. Åtagandet sker inom...
Läs mer
2022-04-08
Aktieägarna i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”Permascand” eller ”bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 10 maj 2022. Med anledning av coronaviruset och i syfte...
Läs mer
2022-03-11
Valberedningen i Permascand har beslutat att föreslå Karl Bergman och Anna Alexandersson till nya styrelseledamöre att väljas in på årsstämman 10 maj 2022. Karl Bergman har haft flera ledande befattningar på...
Läs mer
2022-03-03
Permascands säljteam är entusiastiska över att kunna välkomna Terry Powell till bolaget och affärssegmentet Industrial Solutions. Han kommer att fokusera på bolagets expansion på kloralkalimarknaden och kommer att...
Läs mer
2022-02-28
Emil Wiljesäter och Andreas Bergström frånträder sina uppdrag som arbetstagarledamot respektive suppleant i Permascands styrelse med anledning av att de har fått nya tjänster inom bolaget. IF Metall kommer att utse en ny...
Läs mer
2022-02-11
Permascand har erhållit två ordrar från en världsledande leverantör av klorat avseende leverans av elektrokemiska celler samt kringutrustning till ett Greenfield-projekt i Sydamerika. Ordervärdet uppgår tilll totalt...
Läs mer
2022-02-10
Bokslutskommuniké 2021 Fjärde kvartalet 2021 (Kv 4 2020) Jan-dec 2021 (Jan-dec 2020) Händelser under fjärde kvartalet 2021 VD har ordet: Fortsatt stark lönsamhet trots störningar i försörjningskedjan Det fjärde...
Läs mer
Permascand är en teknikdriven tillverkare av marknadsledande elektrokemiska lösningar – som grundar sig på egenutvecklade katalytiska beläggningar – för miljötekniska applikationer. Med ett kundcentrerat fokus har företaget levererat elektroder och eftermarknadstjänster till en mängd olika branscher i över 50 år.

info@permascand.com
sales@permascand.com
+46 691 355 00

Permascand är en teknikdriven tillverkare av marknadsledande elektrokemiska lösningar – som grundar sig på egenutvecklade katalytiska beläggningar – för miljötekniska applikationer. Med ett kundcentrerat fokus har företaget levererat elektroder och eftermarknadstjänster till en mängd olika branscher i över 50 år.

info@permascand.com  |  sales@permascand.com
+46 691 355 00