Välj en sida

Finansiell kalender

2022

Årsstämma

10 maj 2022

Bokslutskommuniké 2021

10 februari 2022

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022

10 maj 2022

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022

18 augusti 2022

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022

11 november 2022