Välj en sida

Aktien

Permascand Top Holding ABs aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm sedan juni 2021. Aktiens ticker är PSCAND. Aktierna är denominerade i SEK och har ISIN-kod SE0015962048. Aktierna är registrerade i Euroclear Sweden. Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknad som drivs av de olika börserna inom Nasdaq. Det är en handelsplattform (Multilateral Trade Facility (MTF)) och har därför inte den rättsliga statusen som en EU-reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market omfattas av Nasdaq First North Growth Market och inte de rättsliga kraven för upptagande till handel på en reglerad marknad.

 

Ägarstruktur

Följande tabell visar de tio största aktieägarna i bolaget, vilket framgår i den av Euroclear förda aktieboken per den 31 mars 2022, justerat med information från vissa aktieägare.

(1) Kontrolleras av Fredrik Herlitz, ledande befattningshavare
(2) Kontrolleras av Ingar Jensen, styrelseledamot
(3) Kontrolleras av Peter Lundström, VD
(4) Kontrolleras av Mario Houde, styrelseledamot

Permascand is a technology-driven manufacturer of world-leading electrochemical solutions – based on proprietary catalytic coatings – for clean tech applications. With a customer-centric focus, the company has supplied electrodes and aftermarket services for a variety of industries for nearly 50 years.

info@permascand.com
+46 691 355 00

Permascand is a technology-driven manufacturer of world-leading electrochemical solutions – based on proprietary catalytic coatings – for clean tech applications. With a customer-centric focus, the company has supplied electrodes and aftermarket services for a variety of industries for nearly 50 years.

info@permascand.com
+46 691 355 00