Aktien

Permascand Top Holding ABs aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm sedan juni 2021. Aktiens ticker är PSCAND. Aktierna är denominerade i SEK och har ISIN-kod SE0015962048. Aktierna är registrerade i Euroclear Sweden. Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknad som drivs av de olika börserna inom Nasdaq. Det är en handelsplattform (Multilateral Trade Facility (MTF)) och har därför inte den rättsliga statusen som en EU-reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market omfattas av Nasdaq First North Growth Market och inte de rättsliga kraven för upptagande till handel på en reglerad marknad.

 

Ägarstruktur

Följande tabell visar de tio största aktieägarna i bolaget, enligt data sammanställd av Holdings av Modular Finance AB, justerat med information från vissa aktieägare, per den 11 november 2023. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.

Namn Antal aktier Kapital & röster, %
Norvestor VI L.P. 26 363 614 44,45
Ulven Invest AB (2) 6 170 000 10,4
5J Holding AB (1) 6 156 178 10,38
SEB Fonder 2 798 344 4,72
Peter Lundström 1 611 575 2,72
Länsförsäkringar Fonder 1 571 459 2,65
Strand Kapitalförvaltning 1 357 000 2,29
MCHoude Consulting LLC (3) 1 189 323 2,01
Nordnet Pensionsförsäkring 1 092 760 1,84
Avanza Pension 956 411 1,61
Total 10 största aktieägare 49 266 664 83,07
Övriga aktieägare 10 046 865 16,93
Total 59 313 529 100

(1) Kontrolleras av Fredrik Herlitz, ledande befattningshavare
(2) Kontrolleras av Ingar Jensen, styrelseledamot
(3) Kontrolleras av Mario Houde, styrelseledamot