Fredrik Herlitz ny interim VD för Permascand

Efter nio år inom Permascand och sju år som VD har Peter Lundström informerat styrelsen att han önskar lämna sin roll.

”Peter har genom sitt ledarskap och engagemang spelat en mycket viktig roll i att framgångsrikt utveckla Permascand och ta bolaget till sin nuvarande starka position.” säger styrelsens ordförande Clara Zverina.

Styrelsen har utsett Fredrik Herlitz, idag CTO och tidigare VD, till interim VD i avvaktan på rekrytering av ny VD.

”Jag är tacksam för styrelsens förtroende och ser fram emot att fortsatt bidra till att utveckla Permascand under den kommande perioden.” säger Fredrik Herlitz.

För mer information kontakta:
Fredrik Herlitz, Interim VD
+46 702 655 600
fredrik.herlitz@permascand.com