Välj en sida

Styrelse

Permascands styrelse av sju ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka har valts av aktieägarna för tiden fram till årsstämman 2022. I styrelsen ingår även två arbetstagarledamöter. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst tio ledamöter.

Per Lindberg

Styrelseordförande

Född: 1959

Utbildning: Per Lindberg har en civilingenjörsexamen samt en doktorsexamen i industriell ledning och arbetsorganisation från Chalmers tekniska högskola.

Bakgrund: Per har tidigare varit VD för Billerud AB, Korsnäs AB, Billerudkorsnäs AB och Epiroc AB, samt vice VD Kinnevik AB. Han har också varit styrelseledamot i bland annat Nordstiernan AB, Bergvik Skog AB och Middlepoint AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande för Premium Svensk Lax AB, Nordic Brass Gusum AB samt Peymar Holding AB, och styrelseledamot i Valmet Oyj och Boliden AB. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Nordstiernan AB. VD för BillerudKorsnäs AB och Epiroc AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
128 250 aktier genom Peymar Holding AB.
106 087 teckningsoptioner av serie 2021/2025.

Ingar Jensen

Styrelseledamot

Född: 1965

Utbildning: Ingar Jensen har en Civilekonomexamen från Göteborgs universitet med fokus på Marknadsföring och Internationell Finansiering

Bakgrund: Ingar har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i globala industriföretag. Bland Ingars tidigare uppdrag kan nämnas CEO för SabWabco (Cardo Rail) och CEO för Vickers Plc, Marin Division. Han var styrelseordförande för Permascand mellan 2012 och 2015.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Arctic Engineering AB och ordförande i dotterbolagen Släp och Lastbilspåbyggnader AB i Övertorneå (SLP) och Släp och Lastbilpåbyggnader i Övertorneå Fastighets AB samt Domi System AB. Styrelseledamot i Jonsson & Paulsson Industri Aktiebolag, Arctic Fastigheter AB, Lugnviksverkstaden Aktiebolag, ZMek Fastighet & förvaltning AB och ZMek AB. Styrelseordförande för Öna Skog AB, VD och styrelseledamot i Trokhaios Holding AB samt styrelseledamot i Ulven Invest AB, Beati AB och Prestsbaer ehf.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i SMA Mineral AB, SMA Mineral Holding AB och Robust AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
6 125 167 aktier genom Ulven Invest AB. 
66 268 teckningsoptioner av serie 2021/2025.

Johan Karlsson

Styrelseledamot

Född: 1965

Utbildning: Johan Karlsson har en ekonomie kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Bakgrund: Johan är för närvarande koncern-CFO och chef för Business Support på Dustin Group, en roll som han har innehaft sedan 2009. Dessförinnan innehade han befattningar som regional ekonomichef på Tech Data Nordic och koncern-CFO för ACO Hud Nordic.

Pågående uppdrag: Koncern-CFO och chef för Business Support på Dustin Group. Styrelseordförande i Adlibris Aktiebolag. Styrelseledamot i Dustin A/S, Inventio IT A/S, Chilit Group Oy, Chilit Oy, Dustin Finland Oy, ITaito Oy, Dustin Norway AS, Dustin Aktiebolag, Dustin Sverige AB, JML-System AB och Kontext Agency of Scandinavia AB. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i IDENET AB, DAV Partner AB, Saldab IT AB, IT-Hantverkarna Sverige AB, Tidlog AB, Communication and Security i Mälardalen AB samt Seciveres FD AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
106 176 aktier. 
88 357 teckningsoptioner av serie 2021/2025.

Marie Grönborg

Styrelseledamot

Född: 1970

Utbildning: Marie Grönborg har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola och Imperial College, London.

Bakgrund: Marie har 25 års internationell erfarenhet i kemi- och miljöteknikbranschen med fokus på strategi, marknadsföring, affärsverksamhet och försäljning. Hon är för närvarande VD för Purac AB och sitter i styrelsen i SSAB AB. Tidigare var hon Executive VP-BA Specialties & Solutions och Executive VP – Innovation för Perstorp Holding AB samt President & Director för Perstorp Formox AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i SSAB AB. Extern VD för Purac AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande för Perstorp Specialty Fluids AB och Perstorp Waspik BV. Styrelseledamot i Perstorp Aktiebolag, Perstorp Quimica do Brazil och Perstorp Chemicals India.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
66 268 teckningsoptioner av serie 2021/2025.

Mario Houde

Styrelseledamot

Född: 1960

Utbildning: Mario Houde har en kandidatexamen i kemiteknik från University of Montreal, Kanada.

Bakgrund: Mario är för närvarande chef för och ägare av MCHoude Consulting LLC, som erbjuder managementkonsulttjänster till industriföretag. Dessförinnan arbetade Mario i drygt 30 år på AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals, senast som global chef för leverantörskedjan. 

Pågående uppdrag: Chef för MCHoude Consulting LLC.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Global chef för leverantörskedjan på AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
1 187 544 aktier genom MCHoude Consulting LLC.
66 268 teckningsoptioner av serie 2021/2025.

 

Pernilla Lundin

Styrelseledamot

Född: 1969

Utbildning: Pernilla Lundin är ekonomiingenjör från Högskolan i Gävle. 

Bakgrund: Pernilla är varumärkesstrateg och sitter i styrelsen för Länsförsäkringar Gävleborg, Komson AB och Facilitate Partner AB. Hon var tidigare VD för Donald Davies & Partners AB och innehade under 10 år olika befattningar inom Sandvik, senast som marknads- och kommunikationschef på Sandvik Coromant.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande för Facilitate Partner AB. Vice styrelseordförande för Länsförsäkringar Gävleborg. VD och styrelseordförande för By ilo AB. Styrelseledamot och VD för Kontrollbolaget by ilo AB. Styrelseledamot i Kontrollbolaget Norr AB och Norrländska Entreprenadbolaget AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD och styrelseledamot i Donald Davies & Partners. Styrelseledamot i Komson AB, Facilitate Partner och Almi Företagspartner AB. Extern VD för DD Spring i framtiden AB och DD Rekrytering AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
66 268 teckningsoptioner av serie 2021/2025.

Per-Ola Baalerud

Styrelsledamot

Född: 1972

Utbildning: Per-Ola Baalerud har en teknologie kandidatexamen i marinteknik från University of Newcastle-upon-Tyne och en master i företagsekonomi från Handelshøyskolen BI. 

Bakgrund: Per-Ola är partner på Norvestor sedan 2014. Före Norvestor förvärvade, utvecklade och ledde Per-Ola företag för Aker Solutions, ett internationellt oljetjänstföretag där han var Senior Vice President. Per-Ola samlade på sig betydande operativ erfarenhet av investeringar och företagsfinansiering på investmentföretag såsom Aker och Kistefos. 

Pågående uppdrag: Styrelseordförande för Sperre Compressors Holding AS, HydraWell Intervention, EnFlow Holding AS och Investas AS. Partner på Norvestor Advisory AS.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Future Production AS, READ Cased Hole Ltd., Investas AS, PG Flow Solutions AS och Cegal Group AS.  

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):

Erik Zimmerman

Arbetstagarledamot

Född: 1969

Utbildning: Erik Zimmerman har en kandidatexamen i företagsekonomi från Mittuniversitet samt en fil. mag inom kemi från Umeå universitet.

Bakgrund: Erik Zimmerman har arbetat på Permascand i 26 år och haft ett antal olika roller. Sedan januari 2020 är han forsknings- och utvecklingschef på Permascand. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande för Vätgas Sverige. 

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):
48 195 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

 

Emil Wiljesäter

Arbetstagarledamot

Född: 1988

Utbildning: Emil Wiljesäter har en gymnasieexamen från Boberg gymasiet.

Bakgrund: Emil Wiljesäter har arbetat inom Permascand sedan 2009.

Pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):