Marknaden för elektrokemisk processteknologi är under omställning drivet av tillväxt inom den gröna teknologiomställningen samt ökad robotisering- och automatisering. För att fortsätta vara relevanta i nyckelmarknader och stärka sin konkurrenskraft har Permascand idag offentliggjort en genomgripande översyn av bolagets personalstorlek i Ljungaverk.

”Vi ser en ökande efterfrågan från våra kunder och investerar nu kraftigt i vår elektrokemiska teknologiplattform med tillhörande robotiserings- och automatiseringslösningar samt specialistpersonal. Vår nya produktionsplattform kommer ge Permascand förbättrad flexibilitet när det kommer till volym och ledtider, samt förmåga att möta de krav som ställs av våra kunder och därmed tillse att bolaget är fortsatt relevant i dagens konkurrenskraftiga marknad ” Därför fortsätter vi att fokusera på aktiviteter som utvecklar vår förmåga vidare från de mer traditionella manuella processerna”, säger Peter Lundström, vd Permascand.

Översynen kommer att påbörjas omgående och involverar facket och andra huvudsakliga intressenter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, vd Permascand, peter.lundstrom@permascand.com