Finansiella mål &
utdelningspolicy

Tillväxt

Permascands mål på medellång sikt är att uppnå en genomsnittlig organisk tillväxt om minst 25 procent per år.

Lönsamhet

Permascands mål på medellång sikt är att leverera en rörelsemarginal på mer än 25 procent.

Kapitalstruktur

Permascands nettoskuld i förhållande till EBITDA ska inte överstiga 2,0x. Denna nivå kan tillfälligt komma att överskridas i samband med förvärv.

Utdelningspolicy

Permascands styrelse avser använda genererat kassaflöde till fortsatt tillväxt och förväntas inte föreslå utdelning på kort sikt. Styrelsen kommer dock varje år att utvärdera möjligheten till utdelning med beaktande av Bolagets affärsförhållanden, tillväxtmöjligheter och finansiella ställning.