Aktien

Permascand Top Holding ABs aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm sedan juni 2021. Aktiens ticker är PSCAND. Aktierna är denominerade i SEK och har ISIN-kod SE0015962048. Aktierna är registrerade i Euroclear Sweden. Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknad som drivs av de olika börserna inom Nasdaq. Det är en handelsplattform (Multilateral Trade Facility (MTF)) och har därför inte den rättsliga statusen som en EU-reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market omfattas av Nasdaq First North Growth Market och inte de rättsliga kraven för upptagande till handel på en reglerad marknad.

 

Ägarstruktur

Följande tabell visar de tio största aktieägarna i bolaget, enligt data sammanställd av Holdings av Modular Finance AB, justerat med information från vissa aktieägare, per den 30 september 2022. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.

Namn Antal aktier Kapital & röster, %
Norvestor VI L.P. 26 363 614 44,45
Ulven Invest AB (2) 6 135 000 10,34
5J Holding AB (1) 6 132 878 10,34
SEB Fonder 4 407 707 7,43
Länsförsäkringar Fonder 2 177 183 3,67
Fyra L Holding AB (3) 1 596 575 2,69
Avanza Pension 1 560 920 2,63
RAM Rational Asset Management 1 545 588 2,61
MCHoude Consulting LCC (4) 1 189 323 2,01
Strand Fonder 878 550 1,48
Total 10 största aktieägare 51 987 428 87,65
Övriga aktieägare 7 326 101 12,35
Total 59 313 529 100
(1) Kontrolleras av Fredrik Herlitz, ledande befattningshavare
(2) Kontrolleras av Ingar Jensen, styrelseledamot
(3) Kontrolleras av Peter Lundström, VD
(4) Kontrolleras av Mario Houde, styrelseledamot

Permascand is a technology-driven manufacturer of world-leading electrochemical solutions – based on proprietary catalytic coatings – for clean tech applications. With a customer-centric focus, the company has supplied electrodes and aftermarket services for a variety of industries for nearly 50 years.

info@permascand.com
+46 691 355 00

Permascand is a technology-driven manufacturer of world-leading electrochemical solutions – based on proprietary catalytic coatings – for clean tech applications. With a customer-centric focus, the company has supplied electrodes and aftermarket services for a variety of industries for nearly 50 years.

info@permascand.com
+46 691 355 00